GIS-samarbeidet i Grenland
Kartløsningen er et samarbeid mellom fire kommuner. Karttilbudet du finner her er det
samme som servicesentrene og saksbehandlerne i kommunene bruker, med unntak av at
disse også har tilgang til opplysninger om hvem som er grunneiere.
GeoInnsyn er innholdsrik og rask.

Dette inneholder utdrag av det som finnes i WebInnsyn. Det er lagt spesiell vekt på å vise info om reguleringsplaner, både som kartbilde, og dokumenter i tilknytning til planer. Kartet er tilrettelagt for pc, nettbrett og mobil (app=applikasjon for mobil). Hold musa over mobil-telefonen for å se qr-kode.
WebInnsyn er mer innholdsrik enn GeoInnsyn, men ikke like rask (TIPS).

Dette brukes internt i kommunen, men er tilgjengelig for alle, også eksternt publikum. Den inneholder mer informasjon og flere funksjoner enn GeoInnsyn, men tegner saktere, og er ikke selvforklarende for brukeren.
Du kan starte et kartsøk ved å trykke på det aktuelle kommunevåpenet. Til venstre får du da flere valg, blant annet oppslag på et gårds- og bruksnummer (en eiendom).

Planregister:
Liste over gjeldende planer, utgåtte planer og planer under arbeid (detaljplaner, kommunedelplaner og kommuneplaner) for Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan.

Kontakt oss:
Dersom du oppdager feil eller mangler i kartet, er vi takknemlige dersom du melder fra om dette. Send melding til Harald Høifødt eller Christopher Mürer .
GiG, Gissamarbeidet i Grenland
10.2.2017, hhø

Endringslogg