LOGG av endringer i grenlandskartet:


23.5.2017
ROS-analyse, lag pdf-rapport fra WebInnsyn.
Vårt kart henter nå ned data hver natt fra diverse offentlige kilder. Dette er data som er spesifisert (standardisert) av Kartverket gjennom Geonorge -samarbeidet. Det er gjort endringer i tegnforklaringen i WebInnsyn, blandt annet utgår tegnforklaringsmappen 'saksbehandlerkart'.Velg med polygon:


Velg med objekt, eksempelvis en reguleringsplan:


Velg med eiendom: obs Her benyttes ikke rapport-knappen over kartet, men en nedtrekksmeny:28.6.2016
Oppgradering til GeoInnsyn3.
Løsningen er i større grad tilpasset nettbrett.11.3.2016
Ferskere kartdata i webkartet
Inntil i dag har publikumskartet normalt vært fra 3-6 måneder gammelt, ofte eldre. Dette gjelder bygninger, veier etc. Fra om med i dag speiles kommunens kartbase ut i webkartløsningen i løpet av natten. Feilretting og eksempelvis innlegging av ferdige godkjente bygg blir således straks synlig på webben. Se porsgrunn.kommune.no/kart

01.05.2015 Kommunene er pålagt å ha et internkontrollsystem for å hindre urettmessig utlevering av personopplysninger fra matrikkelen. Derfor har grenlandskommunene fra i dag innført en påloggingsløsning med individuelle brukernavn og passord. I praksis er det gjerne snakk om hjemmelshaverinformasjon for enkelteiendommer i form av nabolister.
Matrikkelinformasjon kan utleveres for andre formål dersom den som får opplysningene utlevert skal ivareta en berettiget interesse, og hensynet til personvernet for de registrerte ikke overstiger denne interessen.
Dersom du er i tvil om du kan utlevere matrikkelopplysninger, herunder nabolister, bes du ta kontakt med geodataavdelingen i kommunen din for en nærmere vurdering av lovlighet.

16.3.2015
Standard kartografi for kart på nett,- etc
Det er foretatt en omfattende oppgradering og modernisering av kartløsningen. Dette gjelder blant annet teknisk plattform. Dette er noen av konsekvensene for kartbrukeren:
  1. Det brukes nå en ny tegne-motor (GeoMedia) som gjør kartet raskere.
  2. Nå støttes tegning av komplekse flater.

  3. Kartet (de fleste karttypene) har standard kartografi, definert av Kartverket og Forsvaret. Dette betyr at brukerne vil oppleve at vårt kommunale webkart ligner på Kartverkets og andre kommuners webkart. Du vil kjenne igjen fargekoding av bygg fra kartløsning til kartløsning

  4. Utskrift: Karttype 'Standard kartografi' har i stor grad farger på flater, og egner seg derfor ikke alltid like godt til utskrift (bruker mye blekk). Karttypen 'Strekkart' inneholder det meste av innhold fra det kommunale grunnkartet, med unntak av flatefyll.

  5. Tegnefunksjonen er utvidet:
    Som tidligere kan man tegne punkt, linjer, flater og tekster i kartet, og lagre dette på lokal disk. Det nye er at man ved å logge seg inn (Brukernavn: Tegn Passord: får brukeren av webkart-administrator ved behov) kan tegne i en kartbase som andre (passordavhengig) også kan se. Dette kan være nyttig for eksempel for Kriseledelsen i kommunen.

Ellers er funksjoner beskrevet i hjelpefunksjonen.


1.12.2014
Endring av kartdata på grunn av landheving
1. desember 2014 gikk alle grenlandskommuner gå over til nytt høydegrunnlag (høydedatum) for kartdata, NN2000. Alle karthøyder har blitt justert OPP med 2-7 cm i våre fire kommuner. For brukere av kartdata med store krav til nøyaktighet er det viktig å være klar over hvilket høydegrunnlag man jobber på! Se denne lenken for mer utfyllende informasjon.

27.03.2014
Samarbeidet av fire kommuner har utvidet karttilbudet med GeoInnsyn, som er en publikumsversjon av webkartet.


2.1.2014
Eier-informasjon fra Matrikkelen er ikke lenger åpen for alle på kommunenes intranett i Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan!
For å få tilgang har vi nå passord og brukernavn:
Brukernavn: intern
Passord: får du, dersom du er berettiget, fra Geodata-kontoret i din kommune, eller fra kontaktene du ser her.
Vi beklager at bruken av kartet med dette har blitt mer tungvint. Årsaken til passord-beskyttelsen er
at Matrikkelloven krever at eierinformasjon ikke skal være åpen for alle.

Man mister pålogging 60 minutter etter siste aktivitet, og må logge på igjen!
For at nabolistefunksjonen fra Public360 skal fungere må man først være logget inn på webartet (ellers kommer ikke eierinfo med på nabolisten i 360).

* * * Hvordan logge på?

(Det planlegges et mer moderne opplegg for passordbeskyttelse. Hver bruker styrer da sitt eget brukernavn og passord. Kommunen (Geodata-kontoret) vil være superbruker. Dette ventes i drift i første halvdel av 2014.)


13.12.2013
KommunalteknikkPorsgrunn har oppgradert sin WMS-server for visning av Vann&Avløp i webkartet.


10.1.2013
Tidvis er matrikkel-base i Hønefoss ustabil, noe som påvirker adresse, - og eiendomssøk i webkartet ( Matrikkelen/Driftsmeldinger).

15.10.2012
Vi oppgraderer webkartet med 3d-knapp. Dette krever installasjon av TerraExplorer, som er gratisprogram på nettet. Vi gjør oppmerksom på at TerraExplorer (per 2.1.2014) ikke er installert på Citrix-serverene, og fungerer derfor ikke på Citrix. 3d-kartet må derfor startes fra lokal pc!
I 3d-kartet kan du se skygge, flom, helningspiler etc.

Kartet er finansiert av Skien og Porsgrunn kommuner gjennom Framtidens byer, klima-prosjektet, og skal primært visualisere havnivå-scenarier. Løsningen inneholder 3d-landskap for alle fire kartsamarbeidets kommuner, men 3d-bygg og draperte vektordata kun for Skien og Porsgrunn.


11.10.2012 09:00
Vi oppgraderer webkartløsningen med PlanDialogFullversjon i dag.
Kartetløsningen gjør opplag i saksarkivet (Public360) for en gitt reguleringsplan. Saksdokumenter vises i et filtre til venstre for kartet, og status i planbehandlingsprosessen vises under kartet. Dette gjelder i denne omgang for Porsgrunn kommune, Siljan kommer om få dager, - her er fortsatt en teknisk utfordring å knekke. Skien og Bamble vil bli faset inn i 2013. Kopling mellom kart, planregister ( Porsgrunn / Siljan ) og saksarkiv skjer i henhold til GI-standarden, og er en mekanisme som gir publikum selvbetjent og direkte innsyn i kommunalt arkiv. Denne muligheten er en frukt av Grenlandskommunenes samarbeid om felles saksarkiv og felles webkart.

Menylinjene over kartet er også justert, 'mer'- knotten er fjernet, normalt er i dag pc-skermene store nok (dvs >= 1280pix) til å vise alle på én rad.

24.8.2012
Avkrysningsboks for tegnforklaringsmappe på niv1 er fjernet.

Endringen er konfirmert av alle 4 kommuner. Argumentene for å gjøre endringen er:

1 Vi kan ikke vite om underliggende mapper og tegnforklaringslinjer er av eller på uten å åpne mappen å se!
2 Noen mapper på niv1 inneholder ting som det ikke er naturlig å skru på i en jafs. Eksempler på dette er FLYFOTO som inneholder både skråbilder og ortofoto, EIENDOM inneholder også masse ulike kartlag som ikke bør skrus på samtidig.
3 Tegnforklaringen blir visuelt mer oversiktlig.

Konsekvenser av endringen:

Det blir ikke lenger mulig å skru på eller av alle data fra nivå 1. Denne mekanismen ivaretas av karttypene, som er forhåndsdefinerte utvalg avkrysninger. Eksempelvis vil man kunne skru på hele mappen Sakbehandlerkart ved å velge karttype Saksbehandlerkart.8.03.2012
Passord for brukeren 'INTERN' (som gir tilgang til navn på eier av eiendom, også utenfor kommunens brannmur) er byttet. Det nye passordet kan fåes per telefon ved henvendelse til Christopher Mürer 35 58 11 59 eller Harald Høifødt 35 54 74 34.


25.08.2011
Noen som har installert InternetExplorer9 opplever at webkartet ikke fungerer. Her er tips til innstilling i IE9 som kan være til hjelp: 'Vis i kommpabilitetsvisning' bør ikke være huket på: se skjermdump. Dessuten foreslår vi å slå av popup-blokkering skjermdump.

08.08.2011
Noen som har installert InternetExplorer9 opplever at webkartet ikke fungerer. Dette kan være fordi en (sikkerhets-)innstilling i IE9 er satt 'feil'. Se skjermdump. Ellers er IE9 et framskritt for webkartet; AdobeSVGViwer er integrert i nettlesere, dvs plugin-installasjon er overflødig.

21.3.2011
Historiske kart er gjort tilgjengelig, se tegnforklaringsmappe Historiske_kart.
*Skien: Punkt i kartet viser senterpunkt for gammelt kart, klikk for å se rasterfil av gammelt kart.
*Porsgrunn: Teknisk kart fra 1930, 1950 og 1960 er georeferert og kan sees sammen med dagens kart.

4.2.2011
Ny versjon med blant annet diverse nye tegnforklaringslinjer:
vindpil, steinsprang, nasjonal Radon, luftfartshindre etc etc og
retting av feil med ekport-funksjon (til sosi etc) og
to nye funksjoner, lengdeprofil og inspisér høyde.
GiG.html