Tips: trykk F5 for å 'refreshe' denne siden, for å se om ny melding er lagt ut her!
GIS-samarbeidet i Grenland
Kartløsningen er et samarbeid mellom fire kommuner. Karttilbudet du finner her er det
samme som servicesentrene og saksbehandlerne i kommunene bruker, med unntak av at
disse også har tilgang til opplysninger om hvem som er grunneiere.
GeoInnsyn er innholdsrik og rask.

Kartet inneholder utdrag av det som finnes i WebInnsyn. Det er lagt spesiell vekt på å vise info om reguleringsplaner, både som kartbilde, og dokumenter i tilknytning til planer.
Kartet er tilrettelagt for pc, nettbrett og mobil.
WebInnsyn er mer innholdsrik enn GeoInnsyn, men ikke like rask som GeoInnsyn.

Kartet brukes internt i kommunen, men er tilgjengelig for alle, også eksternt publikum. Det inneholder mer informasjon og flere funksjoner enn GeoInnsyn, men tegner saktere, og er ikke selvforklarende for brukeren.
Kartet er tilrettelagt for pc (men ikke for nettbrett og mobil).
Planregister
Liste over gjeldende planer, utgåtte planer og planer under arbeid (detaljplaner, kommunedelplaner og kommuneplaner) for Bamble , Porsgrunn , Skien og Siljan.
Kontakt oss
Dersom du oppdager feil eller mangler i kartet, er vi takknemlige dersom du melder fra om dette. Send melding til Harald Høifødt eller Sigurd Laland .

GiG, Gissamarbeidet i Grenland
27.3.2019