GIS-samarbeidet i Grenland
Kartløsningene er et samarbeid mellom fire kommuner. Kartene du finner her er de samme som servicesentrene og saksbehandlerne i kommunene bruker, med unntak av at disse har personlige brukere og innsyn i noe mer informasjon.
GeoInnsyn er innholdsrik og rask.

Kartet inneholder utdrag av det som finnes i WebInnsyn. Det er lagt spesiell vekt på å vise info om reguleringsplaner, både som kartbilde, og dokumenter i tilknytning til planer.
Kartet er tilrettelagt for pc, nettbrett og mobil.
WebInnsyn er mer innholdsrik enn GeoInnsyn, men ikke like rask som GeoInnsyn.

Kartet brukes internt i kommunen, men er tilgjengelig for alle, også eksternt publikum. Det inneholder mer informasjon og flere funksjoner enn GeoInnsyn, og er ikke selvforklarende for brukeren.
Kartet er tilrettelagt for pc (ikke for nettbrett og mobil).
Planregister
Liste over gjeldende planer, utgåtte planer og planer under arbeid (detaljplaner, kommunedelplaner og kommuneplaner) for Bamble , Porsgrunn , Skien og Siljan.
Kontakt oss
Dersom du oppdager feil eller mangler i kartet, er vi takknemlige dersom du melder fra om dette. Send melding til Harald eller Sigurd .

GiG, Gissamarbeidet i Grenland
9.7.2020