Planident Plannavn Plantype Planstatus Ikrafttredelsesdato
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1218003 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 192 Reguleringsplan for Friskåsen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.12.1965
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 193 Reguleringsplan for Østre Klyve I. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.12.1965
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2010987 SKOTFOSS BRUK B3 OG B4 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 05.03.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011001 gnr. 12 bnr. 126 på Hoppestad Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.09.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011002 Detaljreg for Smørhullet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.06.2012
Vis info 2011003 Frogner mat Detaljregulering Utgått/erstattet 15.12.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011004 Detaljregulering for del av eiendommen 53/1 på Jønnevall Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.02.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011005 Et område syd for Klosterskogen travbane Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.11.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011006 Detaljreg mellom H. Baggersgt og Schweigaardsgt Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.05.2012
Vis info 2011007 Kommunedelplan for Kjørbekk Kommunedelplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011977 Kommunedelplan for Skien sentrum Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011978 Nord for Bølevegen 130 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.06.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011979 Nordre Venstøp Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.06.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011980 Cappelens gate 6 og Liegata 9 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.06.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011981 Kommunedelplan for Borgestad/Menstad Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 17.11.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011982 Detaljregulering for Kjørbekkdalen 12D Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.12.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011986 Myren med G/S veg og parkering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.03.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012001 Mindre endr av omr B16 i replan for Kongerød gård, egengodkj 16.03.2006 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.03.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012002 Eikhaug Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012003 Gnr 75/290 Buervegen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.06.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012004 Nenseth gård – gbnr 221/8 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.12.1201
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012005 Frogner mat GBnr 62/174 m. flere Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.10.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012006 Tingvollvegen 18 på Borgestad Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012007 Detaljregulering for deler av Findal gård Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.12.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012008 Skien brygge Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 15.12.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012009 Mindre endring av Strandvegen 57 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.08.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012010 Detaljregulering for gnr.bnr 213/110 (m.fl) På Åfoss Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.02.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012011 Solves veg 24 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.05.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012012 Meierikvartalet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.04.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012013 Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Endelig vedtatt arealplan 23.04.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012014 Bølehøgda 23 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.06.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012015 Gimsøy Torg, Grogata 15 m.fl. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.02.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012983 52/7 m.fl. på Jønnevall Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.03.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012984 Rv. 36 Pors – Nenset Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.03.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012985 Bolvik, gnr 235/1 mfl mellom Fv 353 og Voldsfjorden Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.06.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013001 Nenset Lokalsenter Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.04.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013002 Detaljregulering for deler av Gråtenmoen lokalsenter Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.09.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013003 Prestegårdsgata Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.02.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013004 Snipetorp, gnr 300 bnr 409,3554 m.fl. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.06.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013005 Lekelandstomta Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.10.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013006 Reguleringsplan for del av Omdal gård, gnr 283, bnr 8, Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.02.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013007 Del av Fv32 Borgestad-Menstad Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.12.1220
Vis info 2013008 Vaddrette Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013009 Mæla 1 Borettslag, gnr. 300 bnr. 3406, 3407 mfl. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.03.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013010 Mindre endring av område B10 reguleringsplan for Kongerød gård, egengodkjent 16. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.07.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013011 Granmo sandtak Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.03.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013012 Luksefjellvegen 215 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.10.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013013 Nenset terrasse Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.05.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013014 Mindre endring av område B1 reg.plan for Strømdal gård, egeng. 18.05.06 Detaljregulering Opphevet 26.11.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013015 Mindre endring av områdene B17-B19 reguleringsplan for Kongerød gård, egengodkje Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.11.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013016 Ny Rv 36 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.06.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013017 Landmannstorget Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.06.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013018 Maribakkane 2 og 4 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.03.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013988 Furuset, gnr 2 bnr 90 m/fl Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.03.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013989 Hyni - Strømdal, ny vegtrase Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.03.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013990 Vestre Kjellemo Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 14.03.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013991 Fortunakvartalet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.05.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013992 Del av eiendommen gnr 268 bnr 9 m.m. Bergan Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.09.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013993 Skyggestein grustak Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.10.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013994 Områdeplan Gulset Øst Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 12.12.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014001 SykehusetTelemark Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 06.10.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014002 Skogmo videregående skole Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.10.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014003 Reguleringsplan for Borgetun Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014004 Detaljregulering for Chr.Magnus Falsens gate 2, gbnr 300/1044 m.fl. Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014005 gbnr. 220/1515, 220/1202 samt deler av 220/138 på Skogplassane Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.05.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014006 Prestejordet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.06.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014007 Deler av Findal gård Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.06.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014008 Detaljregulering av Risingjordet 19 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.09.2015
Vis info 2014009 Venstøpbakken Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014010 Øst for Louises gate på Lietorvet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.02.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014011 Bakkane del av omr. B28 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.03.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014012 Gamle Siljanveg Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.03.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014013 Gang og sykkelveg langs Mælagata Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.06.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014995 Mælagata 33, gbnr. 300/3002, 575 m.fl. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.04.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014996 Gjerpen kirkegård Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.06.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2015001 Bjørndalen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.12.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2015002 Sneltvedtvegen Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2015003 Kjørbekkdalen 19 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.06.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2015004 Skauen skole Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.04.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2015005 Brekkeparken Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2015006 Borgegrenda gbnr 75/17 m.fl. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.06.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2015007 Flomvei gjennom Kjørbekkdalen Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2015008 Rødmyr Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.09.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2015009 gnr 8/57 m.fl. på Venstøp Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.10.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2015010 Tømmerkaia Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.05.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2015011 Omregulering fra gangveg til kjøreveg på Vindalsåsen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.06.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2015012 Uttrekksspor ved Skien jernbanestasjon Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.10.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2015013 Mindre endring av område B1 reg.plan for Strømdal gård, egeng. 18.05.06 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.12.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2016002 Reguleringsplan for gbnr 1/483 på Strømdal Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.02.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2016003 gbnr. 1/785 - Rema1000 Strømdal Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2016004 Reguleringsplan for Håvundvegen, strekningen Sneltvedtvegen-Frognerlia Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.04.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2016005 Hentiåsen Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 04.10.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2016006 Leirvollen gbnr. 221/292 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017001 Stevneplassen Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 04.10.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017002 Detaljreguleringsplan for Gulsetvegen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.12.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017003 Reguleringsplan for turvei mellom Skien og Porsgrunn - delstrekning Borgestadjordet Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 23.05.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017004 Reguleringsplan for gbnr 11/1, datasenter Gromstul Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.05.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017005 Gbnr 63/36 - Bølevegen 80 Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017006 Reguleringsplan for fortau Meensvegen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.05.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017007 Nenset Grustak Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017008 Hoppestad Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.09.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017009 Detaljregulering for gbnr 300/2191 Klosterøya - sørvest Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.05.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017010 Mindre endring av regplan for del av Bakkane gård og Bakkane barnehage Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017011 Detaljreg. for gbnr 221/1480 m.fl - Formotomta på Nenset Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.03.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017012 Rv 36 Rabben-Tuftekrysset Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017013 Mindre endring av regplan for felt M - Gulset Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.11.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017014 Detaljregulering for Duestien barnehage - Odinsgate 12(Slemdalsgata 3) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.03.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017015 Detaljregulering Jarseng Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.09.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017016 Reguleringsplan for gbnr 300/ 1287 - Gjerpensgate 11 og 15, Heddalsvegen 14 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.05.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017017 Områderegulering for Raset Områderegulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017018 Detaljregulering for gbnr. 300/2669 m.fl. - Lunde barneskole Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.03.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017019 Detaljregulering for gbnr, 300/4620 m.fl. - Kverndalen bo- og dagsenter Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.03.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017020 Tokkevegen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018001 Prestegårdsgata 16 - 300/3265 Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018002 Områderegulering for gbnr2/359 m.fl. Gulset lokalsenter Områderegulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018003 Detallregulering - Moflataprosjektet Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018004 Søndre Bjørntvedt Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.06.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018005 Gbnr 2/77 m fl Helårs trening- ogkonkurranseanlegg på Gulset Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018006 Sykkelekspressveg Kommunedelplan Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018007 Eikhaug Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018008 gbnr 221/32 Rødmyr Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.05.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018009 Detaljregulering for gbnr, 67/98 m.fl. - Uthauen Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018010 Detaljregulering for gbnr 338/5 m.fl - Opsahl Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.05.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20190004 Gbnr 300/2658 m.fl. - Telemarksgata 24 Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019001 Telemarksvegen 61 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019002 Detaljregulering for gbnr. 300/4292 - Rektor Ørns gate 2 Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019003 Bølevegen 32-34 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019004 Telemarksgata 24-Hotel Nora Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019005 Detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Hoppestadvegen Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019006 Detaljregulering for et område ved Skutvikåsen på Vold Detaljregulering Planlegging igangsatt 04.06.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019007 Detaljregulering for Nordre Frogner Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019008 Bjorstaddalen avfallsanlegg Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019009 Detaljregulering for Strømdaljorjet 2 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019010 Århus bru Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020001 Detaljregulering for Gromstul - deler av gbnr 11/1 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 210 Reguleringsplan for Klyve IV. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.11.1966
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 223 Gnr. 72, bnr. 1 - Sverre Øvrum (Engrav). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.06.1967
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 224 Regulerings- og bebyggelsesplan for Strømdal. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.07.1967
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 242 Rødborge (del av Åkre Gård 75/1 og 15) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.08.1968
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 246 Høyhus nr. 13, 14, 15, Klyve III. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.10.1968
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 253 Reguleringsplan for Åfoss. søndre del. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.02.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 268 Gåseodden badeplass. Eldre reguleringsplan Opphevet 28.10.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 271 Klyve senter (forretningssenter) Eldre reguleringsplan Opphevet 06.11.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 282 Reguleringsplan for Kongehaugen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.03.1968
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 291 Omregulering av et område begrenset av Greg.Dagsonsgt. - Orevn. -Farmannsgt. - Håvundvn. og Skauenvn. Eldre reguleringsplan Opphevet 07.12.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 304 Regplan for Bergslandomr (omr: Bratsbergbanen-Wattenberg-Risingvn.-Biskop Skausgt-Valhallvn-Fylkesbakken-A.Arentzgt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.12.1971
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 305 Reguleringsplan for området Ulefossvn. Valborgsgt. - Klosterfossen - Klostergt. -Gimsøy plass - Gimsøy friareal - Barnehjemsbakken. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.01.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 306 Regulerings- og bebyggelsesplan over Kampekastet/Grøtsund. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.01.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 307 Reguleringsplan for Skottåsen og Lundeåsen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.02.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 307-B Bebyggelsesplan for felt J på Gulset. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.03.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 314 Disposisjonsplan for øya i Kilevannet. Eldre reguleringsplan Opphevet 10.07.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 315 Endring av regulerings- og bebyggelsesplan for Dalsbottenfeltet. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.08.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 317 Reguleringsplan for Åfoss nordre. Skien kommune. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.11.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 318 Disposisjonsplan for eiendommen Tangen - gnr. 245 - bnr. 3, 4, 5, 6og 11 i Kilebygda. Eldre reguleringsplan Opphevet 10.10.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 319 Reguleringsendring industriområde - nordre bydel. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.03.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 322 Regulerings- og bebyggelsesplan for Elsetåsen, del av gnr. 212 bnr. 4 i Skien kommune (Hus- og hyttebygg). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.07.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 324 Reguleringsplan for et område på Skotfoss, begrenset av: Skotfossvn. (r.v.357),Meierelva og Sperrebakken. Eldre reguleringsplan Opphevet 23.10.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 325 Endring i regulerings- og bebyggelsesplan for Strømdal. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.05.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 328 Forslag til disposisjonsplan for eiendommen Sønstvedt - gnr. 241 bnr. 4 i Kilebygda. Eldre reguleringsplan Opphevet 16.07.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 332 Reguleringsplan for Nenset Vest (del nord). Eldre reguleringsplan Opphevet 15.04.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 333 Reguleringsplan for Nenset vest (del syd). Eldre reguleringsplan Opphevet 15.04.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 335 Regulerings- og bebyggelsesplan og tomtedelingsplanfor felt K,L, N og O (Gulset). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.04.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 336 Regulerings- og bebyggelsesplan for felt H. Gnr. 5 bnr. 73,Gulset i Gjerpen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.04.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 337 Reguleringsforslag for eiendommen gnr. 8 bnr. 7,181, 182og Fossum Stadion, Gjerpen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.05.1975
Vis info 338 Forslag til reguleringsendring for et område ved vegkrysset Greg. Dagssongsgt. - Bølehøgda. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 20.05.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 340 Disposisjonsplan for Smalodden skog (S.J.Næss sameie).(Se gnr. 252 bnr.21, plassering av hytte - Otto Nes). Eldre reguleringsplan Opphevet 09.07.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 342 Reguleringsplan for Kjørbekkdalen øst og Porsgrunnsvn. Eldre reguleringsplan Opphevet 29.07.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 347 Gråtenmoen Vest (del syd). Eldre reguleringsplan Opphevet 11.11.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 349 Regplan for Gråtenmoen vest Eldre reguleringsplan Opphevet 12.11.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 350 Forslag til regulerings-bebyggelses - og tomtedelingsplan for felt M (Gulset). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.01.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 351 Forslag til regulerings - bebyggelses - og tomtedelingsplan for felt P-Gulset. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.01.1976
Vis info 354 Gråtenmoen vest del nord. Forslag til reguleringsendring for kvartalet på Gråtenmoen. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 25.02.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 360 Reguleringsplan for Jensejordet. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 361 Reguleringsplan for Nybergåsen, begrenset av Klyvevn. - Nybergvn. -Kverndammen og Klyve IV. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.11.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 366 Klyve V Sone C. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.01.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 368 Regulerings- og tomtedelingsplan for et område begrenset avKongenrødvn., Klyve V og Dyrendal. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.04.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 369 Forslag til regulerings-, bebyggelses - og tomtedelingsplan foren del av Gulset syd. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.04.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 370 Mindejordet, Skien kommune. Eldre reguleringsplan Opphevet 23.03.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 372 Reguleringsplan for Vindalsåsen Øst, Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.04.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 378 Reguleringsplan for en del av Lunde-nedre i Holla. Eldre reguleringsplan Opphevet 15.06.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 379 Reguleringsplan for Gulset senter. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.09.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 380 Forslag til reguleringsendring for del av Granheimåsen. Eldre reguleringsplan Opphevet 30.09.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 381 reguleringsplan for Håvundvn. mellom Borgevn. og Meensvn. med et tilgr område mellom Langerødvn (fvH-33) og Borgemarka. Eldre reguleringsplan Opphevet 26.10.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 382 Reguleringsplan for industriområdet på Strømdalsjordet. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.10.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 386 Reguleringsplan for felt N og O (Gulset). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.01.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 387 Forslag til regulerings-, bebyggelses - og tomtedelingsplan for en del av Gulset syd, del II. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.03.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 388 Reguleringsplan for Voldsfjorden. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.03.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 391 Reguleringsplan for Värmofjellet. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.04.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 394 Reguleringsendring av reguleringsplan for del av Åkre Gård - nordre del. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.04.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 395 Reguleringsplan for Myren syd - gnr. 2 bnr. 1. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.06.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 396 Forslag til endringsplan for r.v. 36 fra Bøle til Menstad samt arealene mellom riksveg og elva. Eldre reguleringsplan Opphevet 21.07.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 397 Reguleringsplan for Sveene. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.07.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 398 Regulerings- og bebyggelsesplan for et område mellom Gråtenvn. og Laksegt. i Skien. Eldre reguleringsplan Opphevet 25.07.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 404 Reguleringsendring for mindre del av Lensmannsdalen øst. Eldre reguleringsplan Opphevet 06.12.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 405 Reguleringsplan for Kubru i Melum. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.02.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 408 Reguleringsplan for Elstrømbrua og ny veg Telemarksvn. - Hesselberggt.Del I. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.03.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 409 Reguleringsplan for Elstrømbrua og ny veg Telemarksvn. - Hesselberggt.Del II. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.03.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 412 Reguleringsendring for del av friarealet på Bølehøgda. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.05.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 415 Reguleringsplan for Gråtenmoen Terrasse, Esso Tankanlegg m.v. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.07.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 416 Regendr for et kvartal av regplan for Gråtenmoen øst (11.11.75.) begr av Porsgrunnsvn-Mobakkvn-Messevn Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.07.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 418 Reguleringsplan for Falkumbrua og krysset Hesselberggt. - Gulsetvn. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.09.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 422 Endring av området mellom Jernbanevn. - og N.S.B. Eldre reguleringsplan Opphevet 13.11.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 423 Forslag til reguleringsendring for del av friarealet ved vegkrysset G.Knudsensveg -Hydrobakken i Gjerpen. Eldre reguleringsplan Opphevet 14.11.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 424 Reguleringsplan for et området begrenset av Skidarvn. - Håvundvn. -Bj.Farmannsgt. - Bergheimvn. i Gjerpen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.11.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 425 Reguleringsendring Tolleskogen 1 c. Eldre reguleringsplan Opphevet 13.11.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 427 Forslag til reguleringsendring for et område innenfor J-feltet. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.01.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 429 Reguleringsplan for felt G på Gulset. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 432 Reguleringsplan for Høyås. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.05.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 433 Reguleringsplan for Kongensgt. 30. Eldre reguleringsplan Opphevet 09.05.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 434 Regplan for et omr. ved Porsgrunnsvn omkr Niels Juelsgt -Lensmannsvn-Gimsøy skole-Bamblevn-Nomevn Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.05.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 435 Reguleringsplan for krysset Flyplassvn. - Ulefossvn. (Brekkakrysset). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.07.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 437 Reguleringsplan for Kollmyr - Gulset. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.07.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 438 Parsell av gnr. 16 bnr. 1 og 8. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.08.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 441 Reguleringsplan for Tollnes øst. Eldre reguleringsplan Opphevet 26.01.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 443 Forslag til regulerings- bebyggelses - og tomtedelingsplan forTorget på Skotfoss. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.05.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 444 Reguleringsplan for Åsen grustak. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 446 Reguleringsplan for Apallhaugen. Gjerpen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 447 Boligfelt Bjørbekk. Vestre Mælum på del av gnr. 250 bnr. 1. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.10.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 448 regplan for omr mellom Strømdalsjordet og Gulsetvn. begrenset i nord av Gulset syd, del II og i syd av Strømdalsåsen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.12.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 449 Forslag til reguleringsendring for del av eiendommen gnr. 59 bnr. 1 - Wattenberghøgda i Gjerpen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.01.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 450 Reguleringsplan for en huskrull på gnr. 48 bnr. 2 på Eriksrød i Gjerpen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.01.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 451 Industriareal på Ballestad i Gjerpen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 452 Reguleringsplan for Hamsdokka. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 454 Forslag til reguleringsendring for deler av Voldsfjorden industriområde med havn. Eldre reguleringsplan Opphevet 13.05.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 455 Regendr for et omr i reg.planen Grøtsund-Kampekastet.(Området av friareal til fellesareal - inskr. av gangveg). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.05.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 457 Reguleringsendring for del av eiendommen gnr. 64 bnr. 114 og gnr. 64 bnr. 129 i Gjerpen. Eldre reguleringsplan Opphevet 22.06.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 458 Reguleringsplan for Bakkane - Moflata. Begrenset av: Bakkane -Solum grustak - Myrvegen - Voldsvegen. Eldre reguleringsplan Opphevet 22.06.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 459 Reguleringsplan for Rullen i Flakvarp. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 460 Reguleringsplan for Åsen på Åfoss. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 461 Reguleringsplan for Svanviksvingen. Eldre reguleringsplan Opphevet 23.09.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 462 Reguleringsplan for et område ved Bratsbergkrysset begrenset av Peder Skramsvei -Løbergvn. - Bratsberggt. - Stormbanen. Eldre reguleringsplan Opphevet 23.09.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 463 Reguleringsplan for r.v. 357 - Hesselberggt. - parsell Falkumelva - Lundedalen og tilgrensende område. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.10.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 464 Reguleringsplan for et område vest for Århusvn. Mellom Raulandsvn. og gnr. 3 bnr. 181, Skien kommune. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.10.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 466 Endring i regulerings- og bebyggelsesplan for Strømdal. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.01.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 467 Reguleringsplan for Kjørbekkdalen, del nord-øst for Porsgrunnsvn. Eldre reguleringsplan Opphevet 17.02.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 468 Reguleringsplan for gnr. 216 bnr. 72 og del av gnr. 216 bnr. 1,8 i Solum. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.02.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 470 Reguleringsplan for Steinsrudsvingen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.02.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 471 Reguleringsplan for Kampekastet, Solum. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.02.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 472 Reguleringsplan for Siljanvn. (Kv.316) fra Sem bru til Åmot med tilgr. områder. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.03.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 473 Reguleringsplan for Slåttemyr, del av gnr. 238 bnr. 1 og 9 i Kilebygda. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.03.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 476 Reguleringsplan for et område nord for Sommerfryd i Gjerpen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.05.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 477 Reguleringsplan for et område øst for Greg.Dagssonsgt. og inkl. Bølehøgda borettslag II m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.05.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 478 Reguleringsplan for Rønningsjordet nord, del av gnr. 1 bnr. 4 i Skien kommune. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.06.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 479 Reguleringsplan for eiendommen Hoppestad gnr. 268 bnr. 60 i Mælum. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.06.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 480 Reguleringsendring for et område nord for Nordre Risingveg øst for Mælagt. Eldre reguleringsplan Opphevet 16.06.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 481 Reguleringsplan for det historiske området Snipetorpgata/Bratsberggata. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.05.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 482 Reguleringsplan for Rugtvedtkollen, del av gnr. 225 bnr. 1, 2, 6, 19, 21og del av gnr. 223 bnr. 16. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.06.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 484 Reguleringsendring Gulset syd, del II. Eldre reguleringsplan Opphevet 08.09.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 486 Wattenberg - Tufteputten (H-31) Eldre reguleringsplan Opphevet 08.09.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 488 Reguleringsplan for O.Kyrresgt. 13, 15 og del av Hj.Johansensgt. 15 b. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.09.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 489 Reguleringsplan for Einaren. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.09.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 490 Reguleringsplan for Rydningen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.09.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 494 Reguleringsplan for Follestad. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.09.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 499 Reguleringsplan for et område nord for Sommerfryd og øst for Luksefjellvegen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.12.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 500 Reguleringsplan for området Hesselberggt. - Bjørnstj. Bjørnsonsgt. -Magnusgt. - Nordraaksgt. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 501 Reguleringsplan for Åsen, tomt 11, 13-20, 43. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.12.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 502 Reguleringsplan for del av gnr. 212 bnr. 4. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.12.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 503 Reguleringsplan for Fjellrønningen, Skotfoss. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.02.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 504 Reguleringsplan for området rundt Stigertun. Alt. 2. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 505 Regplan for krysset Rabbenvn/Klyvevn/Bjørntvedtvn/Bjørndalsjordet og fortau på strekn Klyveskole-Risjordet. Eldre reguleringsplan Opphevet 24.05.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 506 Regulering av eiendommen gnr. 115 bnr. 86 i Gjerpen. Eldre reguleringsplan Opphevet 21.06.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 507 Reguleringsplan for Nedre Borgestad. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.02.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 509 Reguleringsplan for Åsen II, Skien kommune. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.06.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 510 Regplan for del av Skogplassene-Kjørbekk industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.05.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 511 Reguleringsplan for Rønningen II, nord. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.06.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 512 Utv av regplan for Kjørbekkdalen-del nord (egengodkjent 17.02.83) med to boligtomter på 220/739. Eldre reguleringsplan Opphevet 24.05.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 513 Reguleringsplan for et område på Grini begrenset av Gjerpen kirke i syd ogGrinivn. 14, Siljanvn. 43 i nord. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.09.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 514 Reguleringsplan for et kvartal vest for Greg. Dagssonsgt. nord og øst forHaugsåsveien, sone Gjerpen. Eldre reguleringsplan Opphevet 04.10.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 515 Regplan for Myren del II Gulset syd. Del av 2/1 og 1/ 474, samt omreg av 2/772 i regplan for Gulset syd del II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.10.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 516 Reguleringsplan for Skjellbekkåsen - Skotfoss, Solum. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.09.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 517 Reguleringsplan for del av gnr. 215 bnr. 31 og 80. Geiteryggen tomt for gartneri - veksthus. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.09.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 518 Regplan for Bølevn/G.Knudsensv og tilstøtende arealer på strekn fra gml Eikornrød st tom Hauen transformatorstasjon Eldre reguleringsplan Opphevet 01.11.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 519 Reguleringsplan for fylkesveg H-31, parsell Gunnar Knudsensveg - Åkre med tilstøtende områder. Eldre reguleringsplan Opphevet 29.11.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 520 Reguleringsplan for området nord, øst og syd for Frogner videregående skole. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.11.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 521 Reguleringsplan for Oscarsgt. - Asbjørnsgt. - Hjellevannet - Sundvegen (Bakken). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.09.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 522 Reguleringsplan for Gråtenmoen øst - del syd. Eldre reguleringsplan Opphevet 24.09.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 523 Regplan for Gråtenmoen vest - del syd.Mindre endring i plan stadfestet 11.11.75 mellom Hagebyvn. og Kjørbekk. Eldre reguleringsplan Opphevet 24.01.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 525 Reguleringsplan for Øvre Elvegt. 2 og 4. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.02.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 526 Reguleringsplan for et område mellom Århusvn. og Lundedalen.(rev.av tidligere planer i området). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.11.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 527 Reguleringsplan for kvartalet Lensmannsvn. - Grogt. - Breviksgt. - Langesundsgt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.03.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 528 Venstøphøgda nord. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.03.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 529 Forslag til reguleringsplan for krysset Porsgrunnsvn./Kjørbekkvn. Området ved bensinstasjonen. Eldre reguleringsplan Opphevet 28.03.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 530 Reguleringsplan for del av gnr. 331 bnr. 18 i Valebø. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.05.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 531 Reguleringsplan for Skien lufthavn - Geiteryggen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.05.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 532 Reguleringsplan for Tangaråsen Vest, Solum, gnr. 12 bnr. 19. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.06.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 533 Reguleringsplan for Klosterskogen - Del syd. Eldre reguleringsplan Opphevet 15.07.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 534 Reguleringsplan for Tollnes Vest, begrenset av Bjørnstadvn. - Lensmannsvn. - Porsgrunnsvn. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.06.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 535 Reguleringsplan for Voldskrysset (r.v. 353 c r.v. 356). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.06.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 536 Reguleringsplan for Hyni pukkverk i Gjerpen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.06.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 540 Regendr reg.plan for Nenset vest - del nord, stadfestet 15.04.75. Eldre reguleringsplan Opphevet 06.09.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 542 Reguleringsplan for del av gnr. 216 bnr. 9 og del av gnr. 216 bnr. 1 og 8 i Solum. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.09.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 543 Reguleringsplan for riksveg 36 ved Menstad gård. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.09.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 544 Endring av reguleringsplan for Siljanvn. r.v. 316 fra Sem bru til Åmot med tilgr. område. Mindre vesentlig endring. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.06.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 545 Mindre vesentlig endring i reguleringsplan for Tollnes øst. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.10.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 547 Reguleringsplan for Fartangen. (Avgrenset av E.Sundtsgt., H.Bøttgersgt., Farelva og Falkumelva). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.11.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 548 Reguleringsplan for del av eiendommen Gjærum gnr. 263 bnr. 6 i Mælum. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.11.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 549 Regplan for et omr i Gråten, begr av Skippergt-Skienselva(Endring av regplan stadf 23.02.65). Eldre reguleringsplan Opphevet 28.11.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 550 Reguleringsplan for eiendommen Bergan gnr. 268 bnr. 9 i Mælum, Skien kommune. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.11.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 551 Reguleringsplan for M.Blicksgt. 25. Eldre reguleringsplan Opphevet 28.11.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 552 Reguleringsplan for et område omkring Odd Statdion. Eldre reguleringsplan Opphevet 23.01.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 553 Reguleringsplan for Haraldsgt. 1, Hagevn. 1. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.01.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 554 Reguleringsplan for gnr. 115 bnr. 3, Sneltvedt i Gjerpen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.01.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 555 Reguleringsplan for Magnusgt. 13. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.04.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 556 Forslag til regulerinsendring for del av Voldsfjorden industriområde m/havn. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.04.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 557 Reguleringsplan for Røra industriområde. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.04.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 562 Forslag til reguleringsplan for et område vest og syd for Sneltvedt skole, Gjerpen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.05.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 563 Gnr 58, bnr 3 med flere, sone Gjerpen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 564 Reguleringsplan for Tangeråsen Vest II. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 565 Reguleringsplan for del av Faråsen, gnr. 216 bnr. 2 og 83. Del av Bakkane gård. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 566 Forslag til reguleringsplan for et område mellom Sommerfryd og Tufte. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 567 Regend for kvartalet mellom Bunkholdtsveg og Tokkeveien. Endr av plan stadfestet 12.11.75. Eldre reguleringsplan Opphevet 28.08.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 568 Forslag til omregulering av et areal på Nenset, Solum. Eldre reguleringsplan Opphevet 28.08.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 571 Strømdal, gnr. 1 bnr. 2 i Skien, endring av reguleringsplan (stadfestet 03.07.67, sone nr. 651-06). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.09.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 572 Reguleringsplan for gnr. 1 bnr. 48. Endring av reguleringsplan stadfestet 04.09.79, sone nr. 651-28. Eldre reguleringsplan Opphevet 23.10.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 573 Endring av reguleringsplan for Bergslandområdet stafestet 10.12.71,sone 761-09. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.10.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 574 Reguleringsplan for Meierkollen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.11.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 574-B1 Bebyggelsesplan område A. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.11.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 574-B2 Bebyggelsesplan område B. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.10.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 575 Reguleringsplan for et idrettsanlegg ved Gjerpen stadion. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.11.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 576 Reguleringsplan for Solbergtun, gnr. 3 bnr. 34 og del av gnr. 4 bnr. 215. Et senter for eldre på Falkum. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.11.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 577 Reguleringsendring for et område sydvest for Tvedthjørnet. Eldre reguleringsplan Opphevet 14.01.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 577-B1 Bebyggelsesplan for Gimsøyhagen. Del av reguleringsplan for et område sørvest for Tvedthjørnet. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.11.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 578 Reguleringsplan for et område syd for siloanlegg mellom Bøleveien og Skienselva. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 580 Reguleringsplan for området i tilknytning til Gåsodden camping og Gåsodden badeplass. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.09.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 582 Regendr av et omr. på Bakken, begr av E. Sundtsgt-H.Bøttgersgt-St. Olavsgt-Granebanen-Oscarsgt-Falkumelva Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.09.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 582-B1 Bebyggelsesplan for Eilert Sundsgt.37. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.11.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 583 Reguleringsplan for gnr. 221 bnr. 44. Eldre reguleringsplan Opphevet 22.10.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 584 Privat forslag til reguleringsplan for Bratsberg, del av gnr. 60 bnr. 30 (Gallefoss gartneri). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.10.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 585 Reguleringsplan for et område langs Skienselva på Bøle. (gnr. 67/4, 67/5- og 7, 67/35,67/36, 67/37, 67/72, og 67/175). Eldre reguleringsplan Opphevet 19.11.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 587 Reguleringsendring av en del av eiend. 216/9 i Solum (Geiteryggvn. 57). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 589 Reguleringsplan for et området nord for Limi grendehus - Gjerpen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 591 Reguleringsplan for omr.: Nybergvegen - Klyvevegen - Bjørnstadveien - Porsgr.vegen -Kommunegrensa - Alt.2,vest. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.07.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 591-B2 Bebyggelsesplan gnr. 223, bnr. 577 i Skien. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.12.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 591-B3 Bebyggelsesplan A/S Norske Shell BO-bussene A/S. Administrasjon og service-anlegg. Gnr. 221, bnr. 1930,1931. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 591-B5 Bebyggelsesplan for deler av gnr.223 bnr.10,535, 816 og 817 på Klyve. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 591-B7 Bebyggelsesplan for JET stasjon på Klyve. 223/815, Klyvevn.25. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.05.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 592 Reguleringsplan for skole- og idrettsanlegg med tilstøtende områder på Åfoss i Solum. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 592-B1 Bebyggelsesplan for Åfoss Nedre, felt B i reguleringsplanen. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.03.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 594 Privat forslag til reguleringsplan for en del av gnr. 283 bnr. 81. (Lars Grønli`s eiendom på Skotfoss). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.09.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 595 Kvartalet: Kongensgt. - Skistredet - Kamperhauggt. - Snipetorpgt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.09.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 597 Reguleringsplan for Lundetangen Bryggeri. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.01.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 599 Reguleringsplan for en mindre parsell på Dolva Vestre (del av eiendommengnr. 273 bnr. 5 - Dolvavegen 15 - Solum) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.03.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 600 Reguleringsplan for Hynivegen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.03.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 601 Reguleringsplan for Menstadbrua. Eldre reguleringsplan Opphevet 22.06.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 602 Reguleringsplan for gnr. 217 bnr. 620. (Endring av reg.plan Bakkane -Moflata, stadfestet 22.06.82). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.04.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 603 Huskrull i Kilebygda. Eldre reguleringsplan Opphevet 24.08.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 605 Reguleringsplan for støyvoll m.m. ved Bugten sandtak, del av gnr. 221 bnr. 21 i Solum. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.08.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 606 Reguleringsplan for gnr. 220 bnr. 7 og 1644, Solum. (Endr. i reg.plan for Gråtenmoen vest, del syd Stadfestet 11.11.75) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.10.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 607 Del av gnr. 56 bnr. 65, Limi. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.09.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 608 Reguleringsplan for utvidelse av Gimsøy kirkegård mot nord. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.01.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 609 Reguleringsplan for del av eiend. gnr. 212, bnr. 19, 71, Åfoss Nordre I. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.01.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 610 Reguleringsplan for Østre Bakken, alternativ 4. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.03.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 611 Rennesund gnr. 36 bnr. 1,9, Skien kommune. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.02.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 612 Reguleringsplan for et område i Bjorstddalen og ved Slettemo. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.03.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 612-B1 Bebyggelsesplan for områdene ved Slettemo. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.05.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 614 Del av Klyve senter stadfestet 06.11.69. Eldre reguleringsplan Opphevet 21.06.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 615 Mælagt. 41 - gnr. 300 bnr. 3010 - og et område i nord begrenset av Are Frodesveg i Skien. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.06.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 615-B2 Bebyggelsesplan for Mælatun område B innafor reguleringsplanen for Mælagata 41 m.m. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.01.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 617 Barnehage på eiendommen Åsmund Vinjesgate 20. Gnr. 300 bnr. 4179. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.09.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 618 Reguleringsendring at et område på Bakken begrenset av Granbanen, Falkumelva, Verksgata, Oscarsgate. Gnr. 300 bnr. 3204, 3203, 4148. Eldre reguleringsplan Opphevet 12.09.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 619 Reguleringsendring for boligtomt for eiendommen gnr. 212, bnr. 1, Haukenes i Solum. Eier Arvid Nybråten. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.11.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 620 Forslag til reguleringsplan over gnr. 8 bnr. 4 i Gjerpen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.08.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 621 Reguleringsendring for del av eiendommen gnr. 72 bnr. 263, 243, 114og 118 på Menstad. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.04.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 622 Endring av reguleringsplan ved krysset i Skotfossvegen/Grøtsundvegen i Skien - ensidig busslomme. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.04.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 623 Reguleringsplan for del av Dyrendal. (Endring av reguleringsplan stadfestet: 15.06.77.) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.09.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 625 Endring av reguleringsplan for Kampekastet 661-14 (471) Del av friområde omreguleres til boligformål. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.01.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 626 M.V.E. av reguleringsplan for Einaren 651.39 (489) Del av friområde omreguleres til boligformål. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.10.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 627 M.V.E. av reguleringsplan for et område mellom Falkumelva og Århusveien. Eiendommen Arne Garborggt 87, g.nr.300, b.nr 1247. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.09.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 628 Reguleringsplan for ny barnehage på Klyve Klyvetoppen g.nr. 223, b.nr.16. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.02.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 629 Regulering Huken planområdet avgrenset av Mælagt. - Otto Løvenskioldsgt.- Lundedalen og husrekka langs nordsida av Sverdrupsgt. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.02.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 630 Endring for et område ved Syrinhaugen - del av g.nr 58, b.nr 135,137 , Rising. M.V.E av Risingplanen st.f. den 17.09.59. 763.01 (167) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 15.02.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 632 Reguleringsplan for Falsensgt. 18. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.03.1992
Vis info 633 M.V.E. av reguleringsplan for gnr.221/bnr.594 Tollnes Vest. Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 08.04.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 634 Reguleringsplan for g.nr.65, b.nr.20 m.fl. Ballestad, Skien. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.01.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 635 Reguleringsplan for et område begrenset av Søndre Falkum veg, Oscars gate og Wessels gate i Skien. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.02.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 636 Reguleringsplan for Bølevegen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.03.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 637 M.V.E. av reguleringsplan for Klyve III (vegen Klyveåsen),g.nr. 223 b.nr. 450. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 10.07.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 639 M.V.E. av reguleringsplan for Fartangen, egengodkjent 28.11.85. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 03.08.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 640 Reguleringsendring for del av Falsensgt.16-18. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.09.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 641 M.V.E. av reguleringsplan for Mælagt.41 m.m. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 09.09.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 642 Omregulering av deler av reguleringsplan for Fjellrønningen, Skotfoss i Solum. (661.10.503). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.09.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 643 Reguleringsplan for del av fylkesveg H-43 - Hynivegen mellom Skottlandsbekken og Smiebrua. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.04.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 644 Reguleringsplan for eiendommene g.nr. 217 b.nr. 271 og 329 samt deler av gamle Bjørntvedtvn. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.06.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 645 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Hoppestad m.m. (st.nr. 561) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 04.02.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 646 Reguleringsendring for del av eiend. g.nr. 139, b. nr.8-11 på Høgli i Skien. (M.V.E. av "Skrehelleplanen") Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.01.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 647 Reguleringsendring for Voldsvegen 508 del av "FINNDAL" g.nr.202 b.nr.2. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.01.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 648 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for et område mellom Falkumelva og Århusvegen, nr.139, stadf. 03.11.58. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 29.12.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 649 Reguleringsplan over del av gnr. 215 bnr. 1 i Solum. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 650 Reguleringsplan for gnr. 217 bnr. 408 og 409 Vindalsåsen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 653 Forslag til ny reguleringsplan for arealer ved Gulset senter. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.03.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 654 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan med bestemmelser for Lyngbakken gnr. 221, bnr. 1856 (22), egengodkjent 24. 09. 87. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 12.05.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 655 Mindre vesentlig endring av del av reguleringsplan for Rising, del av g.nr. 58b.nr. 1 og 58/150, 151,171 Petersborgvn. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 18.05.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 656 Reguleringsplan for Lundegata 31 m. fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.10.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 657 Reguleringsplan for BAKKANE. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.09.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 658 Forslag til reguleringsplan for SKOGPLASSENE/GRÅTENMOEN. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 660 Mve av regplan for Oscarsgt-Asbjørnsensgt-Hjellevannet-Sundvn. av 06.09.84. Vedr. del av 300/3713, Bakkegt.1 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 02.09.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 661 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Nedre Borgestad, (stadfesta 16.02.84. sone nr. 621.36) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 07.09.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 663 Mindre vesentlig endring av regulerings-, bebyggelses- og tomtedelingsplanfor felt K,L,N og O på Gulset, stadfesta 01.04.1975. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.09.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 664 Reguleringsplan for Darretomta. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.11.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 665 Privat forslag til reguleringsendring på eiendommen g.nr. 300, b.nr. 3758 på Bakken. (Eilert Sundts gt 81 - 83). Eldre reguleringsplan Opphevet 27.12.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 667 M.V.E. av reguleringsplan for del av Gulset syd - del II (egengodkj. 13.03.78). Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 15.02.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 668 M.V.E.av reguleringsplan for Kollmyr (st.f. 24.07.80.) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 07.04.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 669 M.V.E. av reguleringsplan for Haraldsgate 1, Hagevn. 16 (egengodkj. 23.01.86.) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 03.06.1994
Vis info 671 Reguleringsplan for TSS, Skien. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 22.06.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 672 Endring av reguleringsplan for deler av Gunnar Knudsensveg med tilstøtende arealer inntil Borgestad gård. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 673 Reguleringsendring (MVE) for g.nr. 221, b.nr. 424 m.m.Vestre Buktenveg. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.08.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 674 Regplan for HÅVUNDVEGEN, parsell Stormbanen - Frognerkrysset og tilgr omr Bystyrets vedtak: 22.06.94 (egengodkjenning) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 676 Forslag til reguleringsplan for f.v.H-43, Hynivegen, parsell Gulsetringen-Skotlandsbekken. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 678 Forslag til reguleringsplan for omr. Hansteens gt. / Wessels gt. / Bakke gt. /Asbjørnsens gt. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 679 Reguleringsplan for gnr. 220 bnr. 913, 1530 og 1531. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.10.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 680 Endring i reguleringsplan for Meierkollen (651.54-574-egengodkjent 20.11.85.) Endringen gjelder Meierlia 3. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 29.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 682 Reguleringsendring Øvre Skottlandsv. 8C gnr.300 bnr.3542. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.12.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 683 Reguleringsplan for g.nr. 57, b.nr. 243 og 275. GRINIVEGEN. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.06.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 684 LIMISTIEN. Endring av reguleringsplan for et område ved Limi Grendehus. (Sone nr. 763.19, st.f.nr. 589, egengodkjent den 18.02.1988.) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.01.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 685 M.V.E. av et areal på eiendommen Hansteensgt. 1, Bakken.Endring av en del av plan st.f.nr. 521, egengodkjent 06.09.84 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 03.02.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 686 Reguleringsplan for et område i Jønnevall, øst for Luksefjellvn. til Skrehellefoten -mellom Nøklegård og Sandbakken. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.06.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 687 Mindre vesentlig endring av ett område vest for Bakkane 83 i Skien.(Del av reguleringsplan for Bakkane) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 08.03.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 688 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for eiendommen gnr.58, bnr.3m.fl.. i Gjerpen. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 10.03.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 689 Reguleringsplan for Furukollen. ( Del av g.nr.252, b.nr. 5.) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.03.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 690 Reguleringsplan for Falkum Bensin & Service, Hesselbergsgt, Skien. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.02.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 691 Reguleringsplan for Fv.H Valebøvegen parsell Søndre JernbaneundergangMjågetjønn, i Skien og Sauherad kommune. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.02.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 693 Reguleringsendring for Jernbanevn. 31 -33, g.nr. 59, b.nr. 1, f.nr. 32. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.02.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 695 Reguleringsendring for Nedre Kongerød 11 - 15, g.nr. 223,b.nr. 345, 356, 397, 581 og 709. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.02.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 696 Reguleringsendring M.V.E for del av eiendommeng.nr.139, b.nr. 1, Øvre Høgli i Gjerpen. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 30.03.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 697 Reguleringsendring M.V.E for del av eiendommen g.nr. 132, b.nr. 1,Øvre Høgli . (Høymyr) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 16.12.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 698 Reguleringsplan for Nedre Hjellegate og Vetlesentomta m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.05.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 701 Endring av reguleringsplan for R.Ørnsgt / Schweigaardsgt medtilliggende arealer ( PLESNERPARKEN) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 702 Forslag til reguleringsplan for GNR. 75, BNR. 329, BUERVEGEN. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.09.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 703 Forslag til reguleringsplan for SØNDRE MÆLA. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.09.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 704 Mindre vesentlig endring for eiendommen gnr.220 bnr.1344 Kjørbekkdalen 12B. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.10.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 705 Bebyggelsesplan. Opsahl gnr.338 bnr.1 VALEBØ brygge 114, 3721 Skien. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.11.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 706 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for GULSETLIA 24 i Skien. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.02.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 707 Reguleringsendring BJERK CEMENTSTØPERI,gnr. 300 bnr. 1508-1945-1948-1949-4754. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.01.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 708 Mindre vesentlig endring av et område på KUBRU i Skien nordøst for Kubrusvingen.( Reguleringsplan for Kubru, stadf. 16.02.79, st.f.nr. 405.) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 08.01.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 709 M.V.E. av Håvundvn. 117, gnr.67 bnr.216. ( Endring av en del av plan for Håvundvn., parsell Stormbanen - Frognerkrysset og tilgrensende områder, egengodkjent 22.06.94, st.fnr. 674.) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.04.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 711 Reguleringsplan for gnr. 65 bnr. 3 m. fl. BALLESTAD. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.08.1995
Vis info 712 Kommunedelplan for Skien sentrum Kommunedelplan Utgått/erstattet 07.03.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 713 M.V.E. av et omr. mellom Slemdalsgt. og Mælagt. 41 i Skien. (Del av reguleringsplan for et område mellom Århusvn. og Lundedalen. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 04.03.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 714 Reguleringsendring for idrettsanlegg ved Gjerpen stadion. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 12.12.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 715 M.V.E. av reguleringsplan for HØYÅS, stadfestet 07.05.80 (432) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.01.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 716 Reguleringsplan/bebyggelsesplan med off. høring for del av KVERNDALSOMRÅDET (utv. av Lietorvet) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 717 Reguleringsplan for R. Ørnsgt./Schweigaardsgt med tilliggende arealer. Nordre bydel. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.10.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 719 Reguleringsendring tomtedelingsplan innenfor reguleringsplan for Håvundvn., parsell av Stormbanen - Frognerkrysset og tilgr. omr. (B1 Sanssouci, B2Frognerlia vest m.fl.) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 30.12.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 720 Mindre vesentlig endring av friområdet ved hjørnet Oscarsgt./Asbjørnsensgt. (Endring av en del av plan for Oscarsgt.- Asbjørnsensgt.- Hjellevannet -Sundvn. Sone nr. 721.17, st.f.nr. 521, egengodkjent 06.09.84) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 04.02.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 721 Reguleringsplan for et område ved SKOTTFOSS SKOLE. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 22.08.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 723 M.V.E. for eiendommen R.Ørnsgt. 3 og O.Løvenskioldsgt. 4 i Skien. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 11.03.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 724 Reguleringsplan for del av eiendommen gnr.221, bnr.75 - VILLUMSKÅS - m.m.på Klyve. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 725 Reguleringsplan for Skotfoss bruk med Røråsen og del av Saglandåsen. Illustrasjonsplan ligger ved. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.09.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 726 Forslag til reguleringsplan for Østre Buktenveg. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.09.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 728 Reguleringsplan for et område inntil Luksefjellvegen og et område angs Langårdsvegen. Gnr/bnr. 58/1, 8/94, 57/3 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.09.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 729 Endring i reguleringsplan for Meierkollen, egengodkjent den 20.11.1986. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.12.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 730 Forslag til reguleringsplan for området nord og syd for Menstad gård - Eilag. Eldre reguleringsplan Opphevet 18.06.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 731 Reguleringsendring gnr. 59, bnr.1. Del av Gjerpen prestegård ( Gjerpen Bo- ogServicesenter). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.11.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 732 Bebyggelsesplan for eiendommen gnr.64 bnr.127 i Johan Schaannings gate i Skien. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.01.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 734 Reguleringsplan for Gjerpensgate / Statens hus. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.06.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 735 Bebyggelsesplan for Nordre Rising. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.06.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 737 Bebyggelsesplan for SPORTSPLASSEN gnr. 300 bnr. 6, 8, 5043, 5086 og 5087. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.09.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 738 Gråtenmoen ved Tuftekrysset. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.09.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 739 Bebyggelsesplan for området v/Helse og velferdsentralen. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.05.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 740 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Nedre Hjellegate og Vetlesentomta m.m. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 06.10.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 741 Reguleringsplan for Bakkane. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.02.2001
Vis info 742 Bebyggelsesplan for gnr. 221 bnr.1728 Møbelsenteret m.v. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Utgått/erstattet 08.12.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 743 Reguleringsplan for Nordre Frogner. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.01.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 744 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for et område i Gråten. Fra trafikkareal ( vendehammer ) til boligformål. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 06.02.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 745 Reguleringsplan for Falkum kolonihage i Skien, (gnr.300,bnr.3755) med tilgrensende områder. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.06.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 746 Reguleringsendring for Numme og Handeland gartneri, m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.04.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 747 Reguleringsplan for et område ved Jernbaneveien ( Gnr. 58, bnr. 4,323 m.fl.) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.06.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 748 Reguleringsplan for Fjelds kolonial, gnr.58, bnr.175 med omliggende areal. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.06.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 749 Reguleringsplan for en del av Kverndalsområdet mellom Liegata, Lie kirkegård og Skien kirke Lietorvetområdet. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.06.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 750 Reguleringsplan for fellesatkomst for bl.a. eiendommer langs Håvundvn. Fra 168 - 174. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.06.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 751 Reguleringsplan for et område nord for Katteberget på Venstøphøgda i Skien. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.09.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 752 Reguleringsplan for Voldskrysset. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.05.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 753 Bebyggelsesplan for Borgengården. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 755 Reguleringsplan for Dalsbottenlia. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.08.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 756 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for omr. Hansteensgt./Wesselsgt./Bakkegt./Asbjørnsensgt. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 16.09.1999
Vis info 757 Mve av Reg.plan for nordre Frogner Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 758 Reguleringsplan for Rådhusplassen med tilgrensende gater og arealer. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.09.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 759 Reguleringsplan ved Haugsåsen eldresenter. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.11.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 760 Reguleringsplan Nordre Venstøp, Skien. Gnr. 8/127, 12/4, 12/8, 12/34 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.11.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 761-B Bebyggelsesplan for : Del av Larønningen. Gnr.221, bnr.7 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.12.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 762-B Bebyggelsesplan for Lagmannsgården Terrasse. Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 18.01.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 763 Reguleringsplan for del av gnr.12, bnr.4 syd for Hoppestad stasjon. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.01.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 764 Regendring for deler av regplanene for gnr. 212, bnr. 19 og 71 Åfoss Nordre og Ramberget 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.01.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 765-B Bebyggelsesplan for Langbryggene i Skien. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.02.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 766 Mindre vesentlig endring for eiendommen 56/7 på Limi. Fra jordbruksformål til boligformål. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 01.02.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 767 Reguleringsplan for Fjærekilen sandtak. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.04.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 768 Reguleringsplan for Bratsberghavna Nord. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 769 Reguleringsplan for Meierkollen 23. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.05.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 770 Reguleringsplan for Stallmannsvingen 46 m.fl. ( Mæla terrasse ) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 771 Reguleringsplan for en del av eiendommen gnr. 64, bnr. 32 ved enden avSkauenvegen, Bølehøgda i Skien kommune. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 772 Tvedthjørnet. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.04.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 773 Reguleringsplan for gang- sykkelveg langs riksveg 357, mellom Grøtsund og Skotfoss skole med tilgrensende arealer. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.08.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 774 Reguleringsplan for Sandtakveien 1 og 2 på Moflata. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.08.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 775 Reguleringsplan for Kjerringteigen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.08.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 776 Reguleringsplan for en parsell av 67/1 ved Ballestadveien. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.09.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 778 Reguleringsplan for Tollnes hage. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.09.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 779 Reguleringsplan for Røymyr Gulset. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.11.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 780 Reguleringsplan for Luksefjell villmarksleir. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.11.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 781 Reguleringsendring gnr.213, bnr.55 Åsen 5D, Åfoss. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.02.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 782 Reguleringsplan for Bratsberggata 29 mfl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.01.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 783 Reguleringsplan for Frognerhavna. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.01.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 784 Reguleringsplan for Gulsetvegen 80, Strømdal. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.01.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 786 Reguleringsplan for Leirvollen på Østre Nenset, Grenland næringspark. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.05.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 787 Bebyggelsesplan. Opsahl gnr.338 bnr.1 VALEBØ brygge 114, 3721 Skien. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 788 Reguleringsplan for Kollen boligområde, gnr.73, bnr.314. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.07.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 790 Bataljonvegen 11 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.08.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 791 Reguleringsplan for Lundegt.25-31 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.08.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 792 Reguleringsendring for del av Gjerpen prestegård 59/1. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 793 Reguleringsplan for eiendommene: Gnr.223, bnr.543, 833, 846 og 847 ved Grønhaugvn. (Nybergjordet) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 03.04.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 794 Reguleringsplan for Einarbakken 16. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 795 Reguleringsplan for Åsen 22-26 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.03.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 796 Reguleringsplan for Blekebakkvn.2 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.01.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 797 Reguleringsplan for Skyggestein grustak. Eldre reguleringsplan Opphevet 31.01.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 798 Reguleringsplan for Lifjell i Luksefjell Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.04.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 800 Reguleringsplan for et område ved Raulandsvegen 5 - 9. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.05.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 801 Reguleringsplan for Gamle Bjørntvedtveg 73 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 802 Reguleringsplan for Falkum gartneri Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 803 Reguleringsplan for Faret. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 804 Reguleringsplan for Eikornrødvegen sør 95-105. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.08.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 806 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Haugsåsen eldresenter. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.08.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 807 Reguleringsplan for del av Røråsen ( mindre vesentlig endring ) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 12.11.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 808 Reguleringsplan for Bjørndalen pukkverk. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 809 Bebyggelsesplan for et område ved Haugsjordet. Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 22.05.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 810 Bebyggelsesplan for Haugslia. Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 19.02.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 811 Reguleringsplan for Nordre Frogner B2/F2. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.01.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 812 Reguleringsplan for Laugstolparken. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 813 Reguleringsplan for søndre del av Skien Lufthavn. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.05.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 814 Reguleringsplan for Gråtenvegen 30B m.fl.. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.05.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 815 Reguleringsplan for Blekebakkvegen 9 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.05.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 816 Reguleringsplan for nytt høydebasseng på Rødmyr Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 817 Reguleringsplan for Sneltvedtkroken. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 818 Reguleringsplan for Gunnar Knudsensv. 82 Eldre reguleringsplan Opphevet 15.05.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 819 Reguleringsplan for Vadrette. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 820 Reguleringsplan for Smørhullet. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 821 Reguleringsplan for Borgestadholmen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 822 Reguleringsplan for Cort Adelers gate 10 B m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.05.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 823 Reguleringsplan for Limiløkka 69 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 824 Reguleringsplan for Lagmannslia nord. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.03.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 825 Reguleringsplan for Snipetorpgata 22. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 826 MVE av Reg.plan for Røra industriområde - Vold - nytt høydebasseng. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 11.05.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 827 Mindre vesentlig reguleringsendring for Falkum lokalsenter, Århusvegen. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 15.06.2004
Vis info 828 Reguleringsplan for et område mellom RV 353 og Voldsfjorden. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 26.08.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 829 Bjørntvedtvegen 122. Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Rødmyr, egengodkjent 26.11.1980. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 24.08.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 831 Reguleringsplan for Skottekroken. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.09.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 833 Reguleringsplan for Gjerpen ungdomsskole. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.12.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 834 Mindre vesentlig endring, Åsen. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 04.11.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 835 Reguleringsplan for ny ungdomsskole på Mæla. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 836 Reguleringsplan for Landmannstorget og p-anlegg i fjell. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.01.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 837 MVE av "Regplan for deler av regplanene for 212/19 og 71 Åfoss Nordre og Ramberget 1, egengodkjent 20.01.2000. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 01.03.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 838 Reguleringsplan for gamle Borgbanen og Tollamoen - Borgestad. Eldre reguleringsplan Opphevet 03.03.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 839 Reguleringsplan nord for Sannivegen 110. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.01.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 840 Reguleringsplan for gnr.8, bnr.6 Venstøphøgda. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.06.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 841 Reguleringsplan for Valborgs gate 4a-4f med tilgrensende eiendommer. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.06.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 843 Reguleringsplan for rundkjøringer på riksveg 36/354 Moflata i Skien kommune. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.12.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 844 Reguleringsplan for FV31 - Luksefjellvegen. Parsell Rising Limi. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.05.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 845 Reguleringsplan for Skien fritidspark. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.06.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 846 Reguleringsendring plan for Bakkane - felt B17. Endring av plan 741 - 515.21. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.08.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 847 Reguleringsplan for del av Bakkane gård og Bakkane barnehage i Skien kommune. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.06.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 849 Omregulering for gnr.58, bnr.346 m/del av Bjørkeveien for Risingjordet. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.09.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 851 Endring av deler av bebyggelsesplan Langbryggene i Skien Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.03.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 852 Reguleringsplan for Herkulesområdet. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.10.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 853 Reguleringsendring for P.A.Munchs gate Nord 51 og 53 med mer. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.11.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 854 Flittig/Eikornrød skyte- og motorsportsenter. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.12.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 855 Reguleringsplan for Brekkeby vgs Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.12.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 856 Reguleringsplan for Borgestadklinikken med tilgrensende eiendommer. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.01.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 857 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Borgestadholmen. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 12.12.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 858 Reguleringsplan for Arkaden/Møllesenteret. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.03.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 859 Bebyggelsesplan for del av næringsområde på Nenset. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.01.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 861 Reguleringsplan for Klevelandtomta med tilgrensende eiendommer. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.04.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 862 Reguleringsplan for Strømdal gård. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.05.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 863 MVE for Rica, del av reg.plan for Rektor Ørnsgt./Schweigaardsgt. Med tilhørende arealer, egengodkjent 20.10.94. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 864 Reguleringsplan for høydebasseng Lauvåsen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.09.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 865 MVE - plan for Nordre Venstøp felt B3 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 866 Reguleringsplan for Kongerød gård med tilhørende bestemmelser. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.03.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 867 Reguleringsplan for Politihus Myren, m.v.e. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 868 Katteberget - Svendsjordet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.03.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 869 Reguleringsplan for del av gnr.216, bnr.393 - barnehage ved Bakkane gård. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.08.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 872 Reguleringsplan for Eikhaug i Melum. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.08.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 873 Bebyggelsesplan / mindre vesentlig reg.endring for boliger på Leirvollen. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.08.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 874 Reguleringsplan for Skoglivegen - Augonsplassen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.11.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 875 Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.03.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 876 Mve av Regplan for det historiske området Snipetorpgata/Bratsberggata, egengodkjent 19.05.1983. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 24.09.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 877 Bebyggelsesplan for Alvestad, Klyve. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.02.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 878 Reguleringsplan for Østre Kjellemo, m.v.e. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.01.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 879 Reguleringsplan for Buerflata. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.03.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 880 Reguleringsplan for Lassejordet. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.05.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 881 Reguleringsendring for del av Sneltvedt, øst for Sneltvedt skole. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.05.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 882 Reguleringsplan for Strømdaljordet, et område mellom Strømdalvegen og Glaservegen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.05.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 883 Reguleringsplan for Odd stadion med tilgrensende arealer. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 884 Reguleringsplan for et område begrenset av Telemarksvegen, Nomevegen og Mindebekken med tilhørende bestemmelser Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.03.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 886 Reguleringsplan for boliger i Steinbruddet ved Myren m. tilstøtende områder Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.05.2007
Vis info 887 Reguleringsplan for Rv 36 - Skyggestein - Skjelbredstrand. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 03.05.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 888 Kommunedelplan for trafikk - Tollnesområdet Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 03.05.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 889 Reguleringsplan for Strømdalåsen 36. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.10.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 890 Reguleringsplan for Gulset senter. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.10.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 891 Reguleringsplan for boliger, Nummes Blomstersenter Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.10.2007
Vis info 892 Kommuneplanens arealdel 2007 - 2020 Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 30.08.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 893 Reguleringsplan for gnr.283, bnr.930 på Røråsen. (MVE) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 04.01.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 894 Reguleringsplan for del av Sneltvedt skole, del av gnr.115, bnr.52. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.01.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 895 Reguleringsplan for Smieøya Eldre reguleringsplan Opphevet 13.12.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 896 Reguleringsplan for høydebasseng på Lakåsene (MVE) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.02.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 897 Mindre vesentlig endring av : Reguleringsplan for Svensejordet, vedtatt 16.03.2006. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 03.03.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 898 Reguleringsplan for Gulsetvegen 140 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.01.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 899 Reguleringsplan for eiendommen gnr.217, bnr.659 m.fl. På Vindalsåsen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.01.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 900 Reguleringsplan for Melumtunet - gnr.268, bnr.34. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.02.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 901 Reguleringsplan for del av gnr. 8 bnr. 11 på Venstøphøgda Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.02.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 902 Reguleringsplan for Lie mellom Bartholdsgt og Cort Adlersgt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.09.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 903 Reguleringsplan for Borgeåsen senter Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.01.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 904 Reguleringsplan for Fjellet og Åmot kraftverk. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.03.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 905 Reguleringsplan for deler av gnr.1, bnr.39, 326 og 409, Østli. Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Strømdal, vedtatt 03.07.1967. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.04.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 906 Reguleringsplan for Kverndalen syd Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.01.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 908 Reguleringsplan for Lundegata 7, gnr.300, bnr.2663. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.04.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 909 Endring av reguleringsplan for et område nord for Katteberget på Venstøp Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 05.06.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 910 Reguleringsplan for Flekkeråsen hyttegrend Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 911 Reguleringsplan for Risingvn. 5 - med riksveg 32, på strekningen Alexander Kiellands gate - Luksefjellvegen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 912 Reguleringsplan for gnr 212, bnr717, Langeduken, Åfoss. MVE av "Reguleringsplan for deler av reguleringsplanene for gnr.212, bnr.19 og 71 - Åfoss nordre og Ramberget 1". Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 30.05.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 913 Reguleringsplan for del av Grinivegen 67 på Grini Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.09.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 9134 Detaljreguleringsplan Borggrenda (v/gml Borgestadklinikken) Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 914 Reguleringsplan for Grensegata 36, gnr./bnr. 300/1330 og del av 300/479. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.10.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 916 Reguleringsplan for Snipetorpgata 11 og 13 A Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.10.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 917 Reguleringsplan for Kongerød barnehage Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.02.2008
Vis info 918 Kommunedelplan for Kjørbekk og Rødmyr Kommunedelplan Utgått/erstattet 27.11.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 919 Reguleringsplan for Norde Limi, del av gnr. 56 bnr. 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 920 Reguleringsplan for Høydebasseng Skyggestein Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 9203 Detaljegulering for Skauen skole Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 921 Reguleringsplan for Høydebasseng på Gjærum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.2008
Vis info 922 Reguleringsplan for Skogmo videregående skole Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 11.12.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 923 Reguleringsplan for et område ved Løvenskioldsgate. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.10.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 924 Reguleringsplan for Gulset barnehage med tilliggende areal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.10.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 925 Reguleringsplan for Larønningen 221/2,3 og 2138. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.01.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 926 Reguleringsplan for Jon Alvsonsgt.18 (gbnr 63/375 m.fl.) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 16.02.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 927 Reguleringsplan for Furuheimvegen 43, gnr.73, bnr.191. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.03.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 928 Reguleringsplan for Myren (gnr 1/840 mfl) med mve: 24.02.2009 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.08.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 928-B1 Myren - bebyggelsesplan (Skatteetaten) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.02.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 929 Reguleringsplan for del av Kjørbekk, Grønlikroken 3 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.01.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 930 Reguleringsplan Skotfossveien 39-43, Vaddrette Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.03.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 931 Reguleringsplan for areal B11 på Kongerød gård (MVE) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.01.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 932 Reguleringsplan for del av eiend. 52/2 Nordre Grini Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.03.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 933 Reguleringsplan for Kjørbekkdalen 8 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.03.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 934 Reguleringsplan for Betanien Hospital Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.01.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 935 Reguleringsplan for Herman Baggersgt 6 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.03.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 936 Reguleringsplan for Tollnesmoen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.10.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 937 MVE av "Regplan for boliger i steinbruddet ved Myren med tilst omr" Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.06.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 938 Reguleringsplan for del av Arkaden / Møllesenteret Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 08.07.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 939 Reguleringsplan for Kjørbekkdalen 4. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 941 Reg.endring for ny ungdomsskole på Mæla Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.07.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 942 Reguleringsplan for Nedre Hjellegate 19-27 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.05.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 943 Reguleringsplan for Kollenvegen 22 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.08.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 944 Regulering av Gulsetlia 9. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.08.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 945 Ola Hanssonsveg 5 og 7. Mindre vesentlig endring vedr endret avkjørsel. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.10.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 946 Reguleringsplan for gnr.217, bnr. 255, 327, 344, 625, 633 Tokkevegen/Thor Bunkholts veg. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.10.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 948 Reguleringsplan for hyttefelt for del av eiendommen Rennesund i Kilebygda, gnr 236 bnr 1 og 9 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.11.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 949 Reguleringsplan for eiendommen gnr 283 bnr 37, Skotfossmyra Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.11.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 950 Detaljregulering for Niels Juelsegate 7 med tilgrensende arealer. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.11.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 951 Reguleringsplan for Bratsberg - Sivert Urnesveg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.04.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 952 Mindre endring av område B12 i reguleringsplan for Kongerød Gård, egengodkjent 16.03.06. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.03.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 953 Svalevn.6 (gbnr 5/128 m.fl.) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.03.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 954 Detaljregulering for barnehage Vasbund Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.03.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 956 Reguleringsplan for gnr 300 bnr 2270, Langbryggene Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.04.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 957 Mindre endring av Reguleringsplan for Vestre Einaren 2, egengodkjent 26.11.09. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.06.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 958 Reguleringsplan for Telemarksgata 10 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.02.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 959 Kjørbekkvegen 46 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.12.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 960 Reguleringsplan for Klosterøya. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 961 Luksefjellvn 242 (gbnr 56/166 m.fl.) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 962 Porsgrunnsvegen 5-7 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 963 Rødmyr Øst Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 964 Menstad ungdomskole Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 965 Tollnesmoen Nord Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 966 Utvidelse av næringsområde på Rødmyr Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 967 Reguleringsplan for Skien pukkverk, Skutvikåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.04.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 968 Detaljreguleringsplan for Bølehøgda 38 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.11.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 969 Åshammeren 55, Kulten Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.11.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 970 Kongerød skole (gbnr 223/16 m.fl.) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.12.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 971 Del av 55/1 - Limi Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.02.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 972 Bugten bo- og servicesenter Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.02.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 973 Sykehjem og skole på Lyngbakken Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.02.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 974 Voldsfjorden industriområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.03.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 975 Fløtningen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.04.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 976 Venstøpbakken Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.04.2011