Planident Plannavn Plantype Planstatus Ikrafttredelsesdato
Vis info 401 Adrianlia Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 10.06.1961
Vis info 411 Adrianlia m.m. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 30.10.1984
Vis info Vis kart 325 Areal begrenset av Bånnåsen, Stangs gate og Harald Grenskes gate, Porsgrunn øst Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.03.1986
Vis info 809 Areal syd for Norcem, Bullåsen m.m. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 28.09.1989
Vis info Vis kart 409 Arealet mellom Herøyavegen og fjellskrenten på strekningen Halvardsgt. - Nordal Griegsv. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.11.1979
Vis info Vis kart 247 Arealet mellom Slottsbrugt.-Grenmarsgate-Jernbanen og Bratsbergvegen Eldre reguleringsplan Opphevet 01.07.1963
Vis info 619 Asalund Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 15.06.1989
Vis info Vis kart 624 Asalund gnr 50/ bnr 12 m.fl. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.04.1992
Vis info Vis kart 626 Asalund, trinn II Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.09.1998
Vis info Vis kart 1106 Auen Øst Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.11.1997
Vis info Vis kart 729 Bakke, med arealet omkring Bakkevegen samt Friervegen fra E18 til Skavråker gård Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.03.1983
Vis info 405 Bakkedammen Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 11.01.1967
Vis info Vis kart 779 Bakkevegen 7 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.06.2018
Vis info Vis kart 814 Banken m.m., Øya i Brevik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.01.1992
Vis info Vis kart 141 Barnehage/boliger Vestsiden - Lahelle Nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.2009
Vis info Vis kart 761 Barnehagetomt Rypevegen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.03.2006
Vis info Vis kart 1110 Bassebo steinbrudd Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.03.2013
Vis info Vis kart 1004 Bjønnes, Solvik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1996
Vis info Vis kart 1204 Bjørkedal stasjon, skoletomta Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 22.08.2000
Vis info Vis kart 820 Bjørkegata 13 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.11.2005
Vis info 826 Bjørkegt. 13 - vestre del Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 909 Bjørkøya Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.02.2018
Vis info Vis kart 107 Bjørndalen Industrifelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.09.1975
Vis info Vis kart 114 Bjørndalen nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.05.1990
Vis info Vis kart 150 Bjørndalen Næringsområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.11.2016
Vis info Vis kart 346 Bjørnlivegen 21 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.04.2002
Vis info 349 Bjørntvedt syd Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 364 Bjørntvedt syd, inkl. Bruddvegen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.06.2007
Vis info Vis kart 313 Bjørntvedtplassen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.01.1970
Vis info Vis kart 115 Boligområde ved krysset Moldhaugvegen - Vestheimvegen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.10.1992
Vis info Vis kart 251 Borgeskogen Sør Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.02.2017
Vis info Vis kart 341 Bratsberg Bruk Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.02.2001
Vis info 344 Bratsberg bruk, 1. Etappe Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 360 Bratsberg Brygge Neptun-kvartalet Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 22.06.2006
Vis info Vis kart 784 Brattåslia Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 721 Brattåsområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.07.1979
Vis info Vis kart 733 Brattåsområdet, felt V del 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.03.1986
Vis info Vis kart 730 Brattåsområdet, felt VI Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.12.1984
Vis info Vis kart 734 Brattåsområdet, felt VIIdel 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.09.1986
Vis info Vis kart 735 Brattåsområdet, felt VIIdel 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.04.1987
Vis info Vis kart 731 Brattåsområdet, feltene VIII og IX Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.12.1984
Vis info Vis kart 203 Breidablikk Terrasse Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.10.1977
Vis info Vis kart 243 Breidablikkbakken 28 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.11.2010
Vis info 824 Brentåslia Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 828 Brevik med indre havn og deler av øya Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.09.2012
Vis info 813b Brevik sentrum Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 11.11.1997
Vis info Vis kart 813 Brevik sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.01.1992
Vis info Vis kart 827 Brevik sykehjem - gnr./bnr. 82/195 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.10.2008
Vis info Vis kart 811 Breviksterminalen med del av Norcem - Ørvik - E18 - NSB Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.03.1991
Vis info Vis kart 829 Brevikåsen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.12.2011
Vis info Vis kart 780 Bryggevegen 2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.04.2018
Vis info Vis kart 531 Bryns Stridsklev Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 1001 Brønnstadbukta Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.05.1970
Vis info Vis kart 702 Brånan Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.08.1962
Vis info Vis kart 710 Brånan, nordre del Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.08.1967
Vis info Vis kart 803 Bullåsen m.m.. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.07.1978
Vis info 816 Bymiljøtiltak Brevik sentrum, (Fisketorget) Curt Adeler stredet og Øvre torg Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Utgått/erstattet 02.08.2002
Vis info 817 Bymiljøtiltak Brevik sentrum, Fisketorget og området sørover til Langbrygga Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Utgått/erstattet 25.10.2000
Vis info Vis kart 832 Dalen næringsområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.03.2016
Vis info Vis kart 363 Deichmannsgt. 80 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.2006
Vis info Vis kart 102 Del av Bjørndalen m.m Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.09.1975
Vis info Vis kart 351 Del av Bratsberg bruk Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.2003
Vis info Vis kart 359 Del av Bratsberg Brygge - B15/B16 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.11.2004
Vis info Vis kart 767 Del av gnr.66/bnr.1 Grava Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.03.2011
Vis info Vis kart 368 Del av gnr/bnr 49/1,130,191,192 m.fl. Deichmannsgate Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.05.2008
Vis info Vis kart 902 Del av Håøya Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.07.1973
Vis info Vis kart 113 Del av kvartalet Porsgata/Solumsgata/Langgata/Linaaes gate Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.09.1989
Vis info Vis kart 774 Del av Løvsjøtoppen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.10.2014
Vis info Vis kart 618 Del av Moheimområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.09.1988
Vis info 365 Del av Nedre Bjørntvedt Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 906 Del av Oksøya Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.03.1999
Vis info Vis kart 218 Del av Osebakken avgrenset av Storgata, Ligata og jernbanen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.06.2000
Vis info Vis kart 252 Del av Osebakken- Linnajordet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.03.2017
Vis info Vis kart 321 Del av RV 36 og RV 356 begr.av Lilleelva, Håndtverksv., Hestehavna, Bjørnhullv., Sverdrupsg. og Løvenskjoldsg. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.12.1982
Vis info Vis kart 233 Del av Skaugen Gård (Skauensgt) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.04.2005
Vis info Vis kart 755 Del av Skjelsviken gård, område B5 m.m. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.11.2002
Vis info Vis kart 607 Del av Snekkeråsen II og Tveitanlia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.03.1973
Vis info Vis kart 801 Del av Strømtangvegen og Trosvikvegen med tilliggende areal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.10.1969
Vis info Vis kart 647 Del av Tveitanlia Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 612 Del av Tveitanv., Amund Tvetensv. samt byggeområde for Grenland folkehøgskole m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.01.1981
Vis info Vis kart 762 Deler av Blåveiskroken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.11.2005
Vis info Vis kart 117 Deler av eiendommen gnr 123 / bnr 13, gnr 223/ bnr 53 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.09.1994
Vis info 340 Deler av Frednesøya Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 11.11.1999
Vis info Vis kart 372 Deler av Nedre Bjørntvedt, Skolegata 10, 12, 14 og 16 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.09.2008
Vis info Vis kart 620 Deler av Nystrand, begrenset av Prestealléen, Herregårdsbekken, Eidanger kirkegård og Eidangerfjorden Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.11.1989
Vis info Vis kart 387 Down Town reg.endring Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.06.2017
Vis info Vis kart 371 Down Town/Porsgrunn sentrum sør Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.03.2011
Vis info Vis kart 239 Dr. Munks gate Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.06.2010
Vis info Vis kart 719 E18 fra Øvre Lunde til Brånan med g/s-underg. ved Løvsjø og deler av tilstøtende vegareal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.12.1977
Vis info Vis kart 835 E18 Kjørholt til Bamble kommune Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.03.2017
Vis info Vis kart 1405 E18 Langangen - Bamble Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 03.09.2015
Vis info Vis kart 726 E18 m/tilliggende områder fra Brånan til Skjelsvik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.05.1982
Vis info Vis kart 836 E18 nord Kjørholt Langangen (Rugtvedt) Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info 1109 E18 Vestfold gr - Langangen Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 21.07.2007
Vis info Vis kart 1111 E18 Vestfold grense - Langangen, omregulering Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.09.2008
Vis info Vis kart 807 E18-parsell Heistaddalen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.03.1983
Vis info Vis kart 631 Eidanger kirkegård Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.04.2002
Vis info Vis kart 616 Eidanger kirkegård, boligfelt, trafikkarealer m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.01.1987
Vis info Vis kart 650 Eidanger sandtak Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 623 Eiendommen Annalyst, gnr 51/bnr 10, Amund Tvetens v. 10 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.12.1991
Vis info Vis kart 225 Eiendommen gnr 382/bnr 12, Liane på Hovenga(Sølen-Grønvold) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.09.2001
Vis info Vis kart 134 Eikelund området Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.10.2006
Vis info 140 Elvegata Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 152 Elvegata Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info 410 En del av området vest for Herøya kirke Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 25.10.1984
Vis info 641 Endring av plan for Moheim Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info 414 Endring av plan Skrapeklev I - Jore Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 31.10.1991
Vis info 629 Endring av regplan for Enger m.m., gnr 447 bnr 17 og del av gnr 51 Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 119 Endring av Storvegen 55 og 57 (industriareal m.m.og samleåre fra Vestheimvegen til Porsgrunnsvegen) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.09.1975
Vis info Vis kart 742 Endring Skavråkåsen - Gravaområdet, felt V Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.03.1991
Vis info Vis kart 746 Endringav reg.plan for ny E18 Kjørholt - Heistad og videreføring av ny E18 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1993
Vis info Vis kart 640 Enger handelsområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.02.2016
Vis info Vis kart 608 Enger m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.05.1974
Vis info Vis kart 632 Enger Vallermyrene Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.03.2004
Vis info Vis kart 145 Et område med Pors stadion Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.06.2017
Vis info Vis kart 151 Et område mellom Pors stadion og Porsgrunnsvegen Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info 627 Et område på Moheim beliggende mellom NSB, Rv 36 og Bjørkedalsvegen Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 26.11.1998
Vis info Vis kart 776 Et område ved gravavegen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.05.2015
Vis info Vis kart 237 Et område ved Rolandvegen/Grenlandsgate Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.07.2009
Vis info Vis kart 384 Evangeliehuset (ikke varslet oppstart) Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info 525 Fagerlia Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 516 Fagerlia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.11.1976
Vis info Vis kart 526 Fagerlia, område A Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.02.1995
Vis info Vis kart 822 Farled i Brevikstrømmen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.12.2005
Vis info 1011 Felt B9 i Røraåsen Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 506 Felt I - Stridsklevområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.12.1971
Vis info Vis kart 722 Felt I, X og XI innenfor Brattåsområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.11.1979
Vis info Vis kart 504 Felt II - Stridsklevområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.07.1972
Vis info Vis kart 723 Felt II innenfor Brattåsområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.05.1980
Vis info Vis kart 510 Felt III - Stridsklevområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.08.1974
Vis info Vis kart 740 Felt III, Skavråkåsen - Gravaområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.09.1990
Vis info Vis kart 508 Felt V,VI,VII og XVI - Stridsklevområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.01.1974
Vis info Vis kart 727 Felt Vdel 1 innenfor Brattåsområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.09.1982
Vis info Vis kart 744 Felt VI og VIII,Skavråkåsen - Gravaområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.10.1991
Vis info Vis kart 519 Felt X innenfor Stridsklevområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.01.1978
Vis info Vis kart 724 Feltene III og IV innenfor Brattåsområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1981
Vis info Vis kart 1003 Ferie- og friluftsområde på Moen, Bjønnes Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.03.1977
Vis info 421 Fjordgata Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 19.06.2008
Vis info Vis kart 424 Fjordgata 13-17 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.04.2014
Vis info Vis kart 768 Fjordgløttvegen 23 og 25 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.06.2010
Vis info Vis kart 777 Fjordgløttvegen 27 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.05.2017
Vis info Vis kart 352 Flåtten supermarked og deler av Deichmannsgate Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.05.2005
Vis info Vis kart 1406 Forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2030 Kommuneplanens arealdel Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 769 Frankebukta, gnr.69/bnr.8 m.fl. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.01.2011
Vis info Vis kart 388 Frednes barnehage Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.06.2018
Vis info 355 Frednesøya sørvest Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 17.06.2004
Vis info Vis kart 760 Friervegen, gnr.70, bnr.21 m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.11.2005
Vis info Vis kart 509 Friområde og tomt for transformatorstasjon på Flåtten Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.07.1974
Vis info Vis kart 135 Frydentopp Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.05.2010
Vis info Vis kart 644 FV 30 Nystrandvegen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.01.2016
Vis info Vis kart 390 Fv 356 Raschebakken Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 318 Fv H-2 Deichmannsgate,deler av tilstøtende veger og området fra Rønningsv. til Flåttenkrysset Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1980
Vis info Vis kart 253 FV32 Gimle- Augestad omregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 256 Fv32 Hammerkrysset Hovenga Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 244 Fylkesveg 32 Gimlevegen Augestadvegen. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.04.2013
Vis info Vis kart 1201 Fylkesveg H-1 Bjørkedalsvegen fra Bjørkedal skole til Siljan Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.10.1991
Vis info 333 G/s-veg mellom NSB, RV36, langtidsp. Urædd Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 29.01.1994
Vis info 415 G/S-veg/fortau langs RV354 fra Skrapeklevkrysset til Birkebeinergata Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 30.03.1995
Vis info Vis kart 348 Gamle brannstasjon gnr 200/bnr 1283 og Keims gård gnr 200/bnr 3000 med omkringliggende områder Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.02.2003
Vis info 248 Gamle Teknikern Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 367 Gamle Urædd Stadion Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.06.2007
Vis info Vis kart 156 Gang- og sykkelbru over elva Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 1014 Gang- og sykkelveg Hasler-Døvika Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 258 Gangbro Vidarsgate Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info 206 Gartneri på Hovenga Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 30.10.1986
Vis info Vis kart 217 Gartnerløkka Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.01.2000
Vis info 1404 Generalplan 1976-1983 Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 28.09.1978
Vis info 766 Grava industri- og boligområde Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 782 Gravavegen (endring) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.08.2016
Vis info 908 Grunntunga, Sandøya Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 342 Gråbjørnvegen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.09.2001
Vis info Vis kart 374 Gråbjørnvegen 19 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.11.2010
Vis info Vis kart 419 Gunneklevfjorden Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.2008
Vis info Vis kart 763 Hagevegen 7 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.03.2008
Vis info 131 Hagmannsgate 5 Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 24.01.2002
Vis info Vis kart 1107 Halvarp Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.2004
Vis info Vis kart 1112 Halvarp Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.01.2016
Vis info Vis kart 1013 Haslerlia Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.01.2012
Vis info Vis kart 1202 Haugtun Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 17.11.1999
Vis info Vis kart 775 Heistad sentrum Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.10.2014
Vis info Vis kart 720 Heistad skole- og idrettssenter m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.03.1978
Vis info Vis kart 773 Heistaddalen2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.03.2016
Vis info Vis kart 751 Heistadlia gnr 69/bnr 11 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.05.1999
Vis info Vis kart 759 Heistadtangen båthavn Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.06.2005
Vis info Vis kart 747 Heistadtangen Nord - område B Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.09.1993
Vis info Vis kart 748 Heistadtangen Nord - område C Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.03.1995
Vis info Vis kart 743 Heistadtangen, gnr 68/ bnr 155 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.03.1991
Vis info Vis kart 422 Herøya Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 29.03.2012
Vis info Vis kart 413 Herøya industripark fra Herøyakanalen til Hydro Porsgrunns industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.1991
Vis info Vis kart 407 Herøya og Roligheten Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.01.1972
Vis info 404 Herøyaåsen Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 10.05.1966
Vis info Vis kart 1102 Hjertevika Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.12.1972
Vis info Vis kart 520 Hovedtunet m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.07.1978
Vis info Vis kart 515 Hovetområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.07.1976
Vis info Vis kart 514 Hovholtlia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.04.1976
Vis info Vis kart 517 Hovholtskogen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.05.1997
Vis info Vis kart 513 Hovholtåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.07.1975
Vis info Vis kart 750 Hvalenområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.04.1998
Vis info 136 Høyås og østre del av Skogvegen Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 802 Industri- og trafikkområde m.m. ved Trosvikbukta Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.08.1977
Vis info 118 Industri Vest - Del 1 Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 29.09.1994
Vis info Vis kart 713 Industriareal i Lundedalen og del av samleåre Lunde - Versvik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.07.1970
Vis info Vis kart 105 Industriareal m.m. Vestheimvegen - Porsgrunnsvegen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.09.1975
Vis info Vis kart 912 Innseiling Grenland Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.02.2016
Vis info Vis kart 385 Jernbanegata 15 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 337 Jernbanegata 23-25/Eidangergata 10-12. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.03.2001
Vis info 315 Jernbanegata 6 - 12 Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 11.09.1975
Vis info Vis kart 756 Johnsejordet - Brønnløkka Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.2003
Vis info Vis kart 821 Jomheim Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.03.2006
Vis info Vis kart 326 Jønholt, del av Sentrumsringen med tilliggende veger og arealer Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.06.1986
Vis info Vis kart 347 Kammerherreløkka Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.04.2002
Vis info Vis kart 711 Kikut, Heistad Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.12.1969
Vis info 330 Kinokvartalet Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 31.01.1991
Vis info Vis kart 357 Kirkebakken 15 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.08.2004
Vis info Vis kart 250 Kjølnes Nord Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2016
Vis info Vis kart 353 Kjølnes syd Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.12.2002
Vis info Vis kart 224 Kjølnesområdet Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.2001
Vis info Vis kart 201 Kjølnesområdet, skole og idrettsenter for Porsgrunn Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.1969
Vis info Vis kart 1208 Kjølsrød i Bjørkedalen Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 778 Kjørholtvegen 3 (ikke varslet oppstart) Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info 238 Kleppvn. 13 Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 408 Klevstrand og Gunneklev Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.06.1973
Vis info Vis kart 715 Kloppjordet Skjelsvik, del av gnr 58 og 60 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.06.1973
Vis info Vis kart 146 Klyvejordet på Vestsiden Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.03.2015
Vis info Vis kart 130 Klyvejordet, Vestsia hageby Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.01.2002
Vis info Vis kart 103 Knardalstrand Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.1985
Vis info Vis kart 142 Knarrdalstrand renseanlegg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.10.2009
Vis info 144 Knarrdalstrand Renseanlegg2 Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info 1402 Kommunedelplan Bergsbygda Kommunedelplan Utgått/erstattet 18.06.2009
Vis info 1410 Kommunedelplan for Heistad/Brattås/Skjelvik Kommunedelplan Utgått/erstattet 18.06.2003
Vis info Vis kart 425 Kommunedelplan for Herøya, Roligheten og Gunneklevfjorden Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 01.06.2006
Vis info 1411 Kommunedelplan for Kjølnes skole- og idrettsområde m.m. Kommunedelplan Utgått/erstattet 29.03.2001
Vis info 1409 Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 15.06.2000
Vis info 1407 Kommuneplanens arealdel 1987 Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 01.11.1987
Vis info 1408 Kommuneplanens arealdel 1995-2003 Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 01.01.1995
Vis info 1401 Kommuneplanens arealdel 2007-2020 Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 06.11.2008
Vis info Vis kart 1403 Kommuneplanens arealdel for Porsgrunn kommune 2014-2025 Kommuneplanens arealdel Endelig vedtatt arealplan 26.03.2015
Vis info Vis kart 503 Korpelia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.05.1969
Vis info Vis kart 507 Korpelia II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.03.1972
Vis info Vis kart 823 Korvetten, Brevik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.12.2006
Vis info 245 Kullhusbakken 1 Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info 249 Kullhusbakken vest - skrinlagt Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 907 Kulåsen, del av gnr.33/bnr.2, Sandøya Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.11.2011
Vis info Vis kart 322 Kvartal begrenset av Sverresgt., Skolegt., Olavs gt. og Aalsgt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.03.1983
Vis info 125 Kvartal mellom Lindaaesgt, Drangedalsvegen, Heigata og Hagmannsgate Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 28.08.1997
Vis info Vis kart 205 Kvartalet Lilleelva, Porsgrunnselva, Assuransegata og Hovenggata Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.03.1983
Vis info Vis kart 207 Kvartalet Nyorkgt., Poppelvegen, Iduns veg og Ligata Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.1986
Vis info Vis kart 210 Kvartalet Slottsbrugt, Hovenggt, Assuransegt. og Storgata Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.05.1992
Vis info Vis kart 327 Kvartalet, begrenset av Jernbanegt., Grensegt., Eidangergt. og Sverdrupsgt. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.02.1988
Vis info Vis kart 1203 Kvestad - Fosse Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 16.02.2000
Vis info Vis kart 1207 Kvestadkollen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.06.2017
Vis info Vis kart 1205 Kvestadåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.02.2004
Vis info Vis kart 122 Lahelle brygge Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.2002
Vis info 116 Lahelle brygge Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 30.09.1993
Vis info Vis kart 124 Lahelle Industri, Porsgrunn. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.1996
Vis info 133 Lahelle nord Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 27.02.2003
Vis info Vis kart 138 Lahelle sør Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.04.2013
Vis info Vis kart 149 Lahelle vest Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2016
Vis info Vis kart 1015 Lajordet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.05.2014
Vis info Vis kart 622 Landhjem Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.10.1991
Vis info Vis kart 1104 Langangen Øst Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.08.1996
Vis info Vis kart 104 Langgata 20 m. fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.04.1974
Vis info Vis kart 106 Langgata 5 og Smedgata 12 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.09.1975
Vis info Vis kart 379 Langmyrvegen 24 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.12.2015
Vis info Vis kart 226 Liane 16 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.04.2002
Vis info Vis kart 234 Liane 61, del av Liane/nordre del av Hovenga Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.10.2005
Vis info Vis kart 214 Liane gnr. 382 bnr 6 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.1996
Vis info Vis kart 209 Liane og nordre del av Hovenga Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.01.1993
Vis info Vis kart 1009 Lillegården Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.03.2010
Vis info Vis kart 236 Lokalsenter på Hovenga Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.06.2007
Vis info Vis kart 707 Lunde Øvre Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.12.1966
Vis info Vis kart 745 Lundedalen/Myra Industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.10.1992
Vis info 1206 Lundehegnene Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 732 Lundejordet, gnr 67/ bnr 3 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.09.1985
Vis info Vis kart 703 Lundelia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.12.1963
Vis info Vis kart 737 Lundeåsen 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.06.1988
Vis info Vis kart 705 Lundeåsen, areal A - F Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.08.1965
Vis info Vis kart 528 Lyngvegen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.11.2005
Vis info Vis kart 1113 Lønnebakke næringsområde Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 339 Løvenskioldsgate/Vallermyrvegen (BEHA-området) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.04.1998
Vis info Vis kart 524 Marmorbruddet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.09.1990
Vis info 402 Mauråsen Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 22.05.1962
Vis info Vis kart 312 Midlertidig adkomst til Bjørntvedt brudd Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.06.1969
Vis info Vis kart 358 Midtbyen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.12.2005
Vis info Vis kart 147 Mindre endring av 134 Eikelundområdet Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.08.2014
Vis info Vis kart 834 Mindre endring Hoffmannsgate 2-4 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.05.2015
Vis info 635 Modernisering av Vestfoldbanen, del av parsell 12.2, Telemark grense - Eidanger stasjon, etterbruk Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 345 Modernisering av Vestfoldbanen, Ny bane Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.02.2002
Vis info Vis kart 639 Moheim industri- og forretningsområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.07.2009
Vis info Vis kart 111 Moldhaugen nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.04.1987
Vis info 127 Monradskås, Frydentopp Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 01.02.2001
Vis info Vis kart 642 Mule sykehjem Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.03.2015
Vis info Vis kart 518 Muleåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.12.1977
Vis info Vis kart 350 Myrene næringsområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.2003
Vis info 375 Myrevegen 10 og 12 Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 1101 Myrhaug Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.03.1970
Vis info Vis kart 110 Nedre Knardalstrand Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.03.1983
Vis info Vis kart 785 Nedre Lunde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.09.2018
Vis info Vis kart 109 Nedre Tollnes Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.11.1982
Vis info Vis kart 819 NOHA - Brevik Anlegg for behandling av organisk spesialavfall NORSK AVFALLSHANDTERING A/S Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.02.1997
Vis info Vis kart 381 Nord for Myrene skole Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.11.2014
Vis info Vis kart 229 Nordre Bråten Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.11.2002
Vis info Vis kart 235 Nordre del av Hovenga, gnr/bnr 376/16 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.05.2007
Vis info Vis kart 716 Nordre Gravaåsen m.m., del av gnr 65, 66 og 67 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.01.1974
Vis info Vis kart 126 Numme og Handeland Gartneri, Bjørndalsjordet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.04.1999
Vis info Vis kart 1105 Ny atkomstveg fra E18 til Tvedalen industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.03.1997
Vis info Vis kart 739 Ny E18 med tilgrensende arealer Kjørholt - Heistad Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.05.1989
Vis info Vis kart 617 NY E18 på strekningen Prestealléen - Skjelsvik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.1987
Vis info Vis kart 523 NY E-18 på strekningen Prestealléen - Skjelsvik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.11.1989
Vis info Vis kart 812 Ny E18, Frierbru - Blekebakken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1991
Vis info Vis kart 121 Ny RV 354 Drangedalsvegen - Linaaesgates forlengelse med tilliggende arealer Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1995
Vis info Vis kart 112 Ny RV 354 Porsgrunn bru - Bygrensa Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.06.1988
Vis info Vis kart 831 Nye Brevik oppvekstsenter Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.03.2015
Vis info Vis kart 601 Nyhusåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1961
Vis info Vis kart 646 Nyhusåsen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.12.2017
Vis info Vis kart 634 Nyhusåsen gnr 50/ bnr 74 og 90 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.2003
Vis info Vis kart 638 Nystrand barnehage Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.02.2009
Vis info Vis kart 758a Næringsområde Skjelsvik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.05.1982
Vis info Vis kart 758b Næringsområde Skjelsvik, endring Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.12.2004
Vis info Vis kart 1012 Olavsberget camping Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.2009
Vis info Vis kart 389 Olavsgate 26 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info 228 Område A1 innenfor reg.plan for Liane og Nordre del av Hovenga Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 28.11.2002
Vis info Vis kart 232 Område avgrenset av Storgata. Teknikergata, Skiensgata og Kullhusbakken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.06.2006
Vis info 328 Område begrenset av Floodeløkka, Porsgrunnselva og Lilleelva, Floodekvartalet (erstattet av 356) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 222 Område begrenset av Liane, Skauens gate og ICA, (allmennyttig formål, mv) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.10.2001
Vis info Vis kart 223 Område begrenset av Osebrogt, Storgt. Slottsbrugt. og Hovenggata (Funnemark) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.10.2001
Vis info Vis kart 806 Område langs Heksa på Åsen i Brevik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.05.1980
Vis info Vis kart 108 Område mellom Moldhaugv., Vestheimv., Skogv., Vemmernv.og Kirkegata, Porsgrunn Vest Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.02.1995
Vis info 219 Område NB1 innenfor reg.plan for Liane og Nordre del av Hovenga Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 230 Område NB1og parsell av ny fv H32 m.m. innenfor reg.plan for Liane og Nordre Hovenga Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.02.2003
Vis info Vis kart 220 Område NB2 innenfor reg.plan for Liane og Nordre del av Hovenga Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.01.2002
Vis info Vis kart 231 Område NB3 innenfor reg.plan for Liane og Nordre del av Hovenga Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.2004
Vis info 1010 Område nordvest for Lillegårdskrysset. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 221 Område O1 innenfor reg.plan for Liane og Nordre del av Hovenga, Borgehaven Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.01.2002
Vis info 417 Område på Herøya Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 26.10.2000
Vis info Vis kart 808 Område på og ved Brevik tidligere jernbanestasjon Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.08.1985
Vis info Vis kart 211 Område S1 og S2 Hovenga Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.03.1994
Vis info Vis kart 529 Område ved Stridsklev Ring/Malmvegen på Hovet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.06.2007
Vis info 343 Området Brustrøket - Frednes Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 04.09.2003
Vis info Vis kart 307 Området omkring Bieners veg mellom Grønlivegen og Grønlihamna Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.11.1966
Vis info Vis kart 336 Området Porsgrunnsbrua - Frednesøya Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.08.1995
Vis info Vis kart 338 Omsorgsboliger i vanntårnet på St.Hansåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.03.1996
Vis info Vis kart 120 Omsorgssenter og servicesenter på Vestsiden Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.02.1995
Vis info Vis kart 241 Osebakken Park Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.09.2015
Vis info Vis kart 215 Osebakken Vest, midtre del Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.09.1996
Vis info Vis kart 770 Pans veg 20 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.06.2014
Vis info Vis kart 718 Parsell av E18 fra Heistad til Øvre Lunde m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.07.1975
Vis info Vis kart 645 Pasadalen massedeponi Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis kart 522 Plassen og Muleåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.07.1979
Vis info Vis kart 143 Porsgrund Porselænsfabrik Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.02.2011
Vis info Vis kart 316 Porsgrunn Lutherske sykehus Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.09.1975
Vis info Vis kart 148 Porsgrunn mekaniske verksted Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 128 Porsgrunn Næringspark (Industri Vest del 1 og utvidet område) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.09.2001
Vis info Vis kart 383 Porsgrunn sentrum sør Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.09.2015
Vis info Vis kart 317 Porsgrunn sykehjem Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.08.1977
Vis info 423 Posthuskvartalet Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 154 Powerhouse Porsgrunn næringspark Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.02.2017
Vis info Vis kart 153 PP-senteret Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 625 Prestealléen, del av gnr 43/bnr 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.12.1996
Vis info Vis kart 628 Presto, Prestealléen 34, Eidanger Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.03.1999
Vis info Vis kart 714 Rabben m.m., Heistad Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.06.1973
Vis info Vis kart 501 Raskenlund I Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.02.1966
Vis info Vis kart 502 Raskenlund II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.11.1968
Vis info 416 Reg. endring Herøya I.F. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 23.03.2000
Vis info Vis kart 1116 Reg.endring Bassebo Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 649 Reg.endring Moheim Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 101 Reg.endring over en del av Kvernkås i Solum (Heigata m.m.) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.05.1966
Vis info Vis kart 611 Riksveg 36b - Ullinvegen og Prestealléen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.08.1979
Vis info Vis kart 240 Rolandvegen 20 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.10.2010
Vis info Vis kart 412 Roligheten Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1991
Vis info Vis kart 621 Rv.36 fra Eidanger vegkryss til NSB ved Stasjonsv.,Trekanten og en del tilliggende arealer Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.02.1990
Vis info Vis kart 426 Rv.36 Sam Eydes gate - Klevstrand Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.03.2018
Vis info Vis kart 208 RV.36, Hovenggata , Ligata, Bygrensa med tilliggende arealer Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1991
Vis info Vis kart 331 RV354 Øyekastvegen til Vabakken inkl. lavbru ved Kulltangen samt tilliggende områder Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1991
Vis info Vis kart 613 Rødsåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.08.1981
Vis info Vis kart 815 Rønningen, Brevik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.05.1992
Vis info Vis kart 308 Rønninglia søndre del Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.02.1967
Vis info Vis kart 301 Rønninglia, areal A, B, C og D Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.10.1961
Vis info Vis kart 310 Rønninglia, nordre del Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.05.1967
Vis info Vis kart 1007 Røraåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.2003
Vis info Vis kart 1008 Røtuaosen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.2006
Vis info Vis kart 356 Rådhuskvartalet - Osebro Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.05.2005
Vis info 320 Rådhuskvartalet, Porsgrunn Øst Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 26.11.1982
Vis info Vis kart 1108 Sagåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.09.2006
Vis info Vis kart 818 Salingstrand Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.05.2003
Vis info Vis kart 204 Sandtaket og del av Breidablikkbakken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.07.1978
Vis info Vis kart 1301 Setrehaugen Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 19.01.2000
Vis info Vis kart 904 Siktesøya Sør Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.02.1990
Vis info Vis kart 903 Siktesøya Øst Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.01.2002
Vis info Vis kart 1002 Sildevika Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.05.1970
Vis info Vis kart 227 Skauensgt. 7 gnr 200/ bnr 2118 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.05.2002
Vis info Vis kart 242 Skaugensgate 13 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.06.2012
Vis info Vis kart 749 Skavraker 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.10.1996
Vis info Vis kart 706 Skavrakåsen 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1966
Vis info Vis kart 753 Skavråker distribusjons - og logistikkpark Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.09.2000
Vis info Vis kart 725 Skavråkåsen - Gravaområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.03.1982
Vis info Vis kart 709 Skavråkåsen II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.08.1967
Vis info Vis kart 717 Skavråkåsen III Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.07.1975
Vis info Vis kart 728 Skavråkåsen IV Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.11.1982
Vis info Vis kart 527 Skifervegen 7 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.05.1998
Vis info 354 Skippergata 4 (teli) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 736 Skjelsvik - Mule Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.05.1987
Vis info Vis kart 738 Skjelsvikdalen - ny E18 og tilliggende arealer Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.04.1989
Vis info Vis kart 754 Skjelsviken gård gnr 60 /bnr 1 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.03.2001
Vis info Vis kart 701 Skoglia, gnr 69/ bnr 27 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.12.1959
Vis info Vis kart 905 Skolelia øst Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.07.1992
Vis info Vis kart 901 Skolelia, Sandøya Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.09.1966
Vis info 406 Skrapeklev I - Jore- området Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 13.05.1969
Vis info Vis kart 403 Skrapeklev, areal A - H, K og L Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.03.1963
Vis info 418 Skrapeklevkrysset Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 27.03.2003
Vis info Vis kart 332 Skrukkerød gård - gnr 47/ bnr 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.01.1993
Vis info Vis kart 302 Skrukkerød II, arealene A, B og C Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.10.1963
Vis info Vis kart 311 Skrukkerød III Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.07.1968
Vis info Vis kart 361 Skrukkerødkollen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.10.2006
Vis info Vis kart 323 Skrukkerødtoppen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.1984
Vis info Vis kart 1103 Småbåthavn ved Halvarp Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.12.1979
Vis info Vis kart 602 Snekkeråsen II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.1964
Vis info Vis kart 648 Snekkeråsvegen 14 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.05.2018
Vis info Vis kart 910 Solbakken Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.05.2013
Vis info Vis kart 1017 Solbakken i Bergsbygda Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 1016 Solbakkmoen Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 1114 Solheim i Langangen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.05.2017
Vis info Vis kart 1005 Solvika gård Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.1998
Vis info Vis kart 420 Sone E, Herøya industripark Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.2008
Vis info Vis kart 370 St. Josephs Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.09.2008
Vis info 335 Stangsg. 1, Storg. 132 og 134 (erstattet av 358) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 712 Steinurbakken med omliggende arealer Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.06.1970
Vis info 314 Storgata 136-140 Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 04.10.1975
Vis info Vis kart 216 Storgata 180-188 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.01.1998
Vis info Vis kart 155 Storvegen 33-35 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info 334 Strandpromenaden, parsell Minneparken - Stangsg Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 29.09.1994
Vis info Vis kart 512 Stridsklev sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.07.1975
Vis info Vis kart 505 Stridsklevområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.12.1970
Vis info Vis kart 810 Strømtangen - Englandsbrygga Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.11.1989
Vis info Vis kart 212 Studentboliger i Teknikergata Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.09.1995
Vis info 246 Studentboliger Kjølnes Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 213 Støperibakken 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.02.1996
Vis info Vis kart 805 Sydøstre del av Setre, mellomEidangerfjorden og Setrevegen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.05.1980
Vis info Vis kart 1412 Sykkelekspressveg Kommunedelplan Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 704 Søndre Gravåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.1964
Vis info Vis kart 765 Sørvestre del av Heistad sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.02.2009
Vis info Vis kart 304 Tangenåsfeltet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.03.1965
Vis info Vis kart 382 Tollskogvegen 24 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.02.2018
Vis info Vis kart 132 Toppen, Porsgrunn vest Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.02.2002
Vis info Vis kart 830 Torskeberget Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.05.2014
Vis info Vis kart 708 Trollhaug Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.06.1967
Vis info Vis kart 257 Turveg langs elva Osebakken - kommunegrense Skien Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info 636 Tveitanlia Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 604 Tveitanlia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.12.1966
Vis info Vis kart 614 Tveitanlia 1984 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.02.1984
Vis info Vis kart 605 Tveten skoleområde m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.07.1967
Vis info Vis kart 609 Tveten søndre Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.04.1976
Vis info Vis kart 123 Tørmogata 21-23 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1996
Vis info Vis kart 202 Tårnfjellet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.11.1970
Vis info Vis kart 255 Tårnfjellvegen Borgeåsen Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 633 Ulverødåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.09.2007
Vis info Vis kart 630 Valler søndre Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.10.2001
Vis info Vis kart 603 Valler, gnr 44/bnr 16 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.11.1966
Vis info Vis kart 610 Vallermo Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.09.1976
Vis info Vis kart 637 Vallermyrene leir Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.10.2005
Vis info Vis kart 306 Vallermyrene, Eidanger Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.12.1965
Vis info Vis kart 309 Vallermyrvegen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.04.1967
Vis info 129 Vessia brygge Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 04.07.2002
Vis info Vis kart 376 Vestfoldbanen 12.2 dobbeltspor- med endring Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.06.2012
Vis info 373 Vestfoldbanen parsell 12.2, dobbeltspor Detaljregulering Utgått/erstattet 12.07.2010
Vis info Vis kart 139 Vestregate og Kirketjernet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.09.2010
Vis info Vis kart 137 Vestsiden brygge - Lahelle nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.06.2007
Vis info Vis kart 157 Vestsiden terrasse Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 771 Vetle Mules veg Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.09.2014
Vis info 324 Victoriakvartalet Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 17.09.1985
Vis info Vis kart 530 Viervegen Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 511 VIII, IX og XVI - Stridsklevområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.11.1974
Vis info Vis kart 1006 Vissevåg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.10.2002
Vis info Vis kart 833 Zoarbakken4 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.11.2017
Vis info Vis kart 741 Ørstvedt - Mule, arealet mellom ny og gammel E18 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.09.1990
Vis info Vis kart 521 Ørstveitlia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.07.1979
Vis info Vis kart 752 Ørstvet gård Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.01.2000
Vis info 825 Ørvik havn - del av Breviksterminalen Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 772 Ørvikåsen Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 329 Østre Bjørntvedt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.09.1990
Vis info Vis kart 369 Østre brygge - Reynoldsparken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.05.2009
Vis info Vis kart 366 Østre del av Bratsberg brygge Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.11.2009
Vis info Vis kart 377 Østre Porsgrunn kirke og kirkegård mm Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.12.2013
Vis info Vis kart 757 Østvedt gård Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.12.2003
Vis info Vis kart 606 Øvald Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.12.1969
Vis info 615 Øvaldvegen til Herregårdsbekken og E18 til Breviksbanen Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 303 Øvre Bjørntvedt, del av gnr 46 / bnr 1 og 85 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.11.1964
Vis info Vis kart 643 Øvre del av Mule Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.09.2018
Vis info Vis kart 305 Øvre del av Øyekastområdet og Grønli Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.03.1965
Vis info Vis kart 319 Øvre Frednes Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.04.1982
Vis info Vis kart 380 Øvre Frednes omsorgsboliger Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.02.2016
Vis info Vis kart 804 Øya i Brevik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.08.1979
Vis info Vis kart 254 Aaltvet bru Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.06.2018
Vis info Vis kart 764 Åsen gnr 69/bnr 146 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.03.2008