Planident Plannavn Plantype Planstatus Ikrafttredelsesdato
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 256 Fv32 bussholdeplass Sandbakken Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.11.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 385 Jernbanegata 15 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.10.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 784 Brattåslia Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.06.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1406 Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Kommuneplanens arealdel Endelig vedtatt arealplan 13.06.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 156 Gang- og sykkelbru over elva Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.06.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1118 E18 Lanner-Langangen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.04.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1113 Lønnebakke næringsområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.03.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 531 Bryns Stridsklev Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.02.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 838 Ny grenlandsbru E18 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 258 Gangbro Vidarsgate Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 253 FV32 Gimle- Augestad omregulering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.11.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 643 Øvre del av Mule Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.09.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 785 Nedre Lunde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.09.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 388 Frednes barnehage Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.06.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 254 Aaltvet bru Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.06.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 779 Bakkevegen 7 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.06.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 648 Snekkeråsvegen 14 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.05.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 780 Bryggevegen 2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.04.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 909 Bjørkøya Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.02.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 382 Tollskogvegen 24 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.02.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 646 Nyhusåsen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.12.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 833 Zoarbakken4 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.11.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 387 Down Town reg.endring Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.06.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1207 Kvestadkollen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.06.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 145 Et område med Pors stadion Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.06.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 777 Fjordgløttvegen 27 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.05.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1114 Solheim i Langangen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.05.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 252 Del av Osebakken- Linnajordet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.03.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 835 E18 Kjørholt til Bamble kommune Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.03.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 251 Borgeskogen Sør Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.02.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 154 Powerhouse Porsgrunn næringspark Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.02.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 150 Bjørndalen Næringsområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.11.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 782 Gravavegen (endring) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.08.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 149 Lahelle vest Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 250 Kjølnes Nord Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 832 Dalen næringsområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.03.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 773 Heistaddalen2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.03.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 640 Enger handelsområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.02.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 380 Øvre Frednes omsorgsboliger Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.02.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 912 Innseiling Grenland Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.02.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 644 FV 30 Nystrandvegen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.01.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1112 Halvarp Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.01.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 379 Langmyrvegen 24 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.12.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 241 Osebakken Park Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.09.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1405 E18 Langangen - Bamble Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 03.09.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 383 Porsgrunn sentrum sør Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.09.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 834 Mindre endring Hoffmannsgate 2-4 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.05.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 776 Et område ved gravavegen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.05.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 146 Klyvejordet på Vestsiden Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.03.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 642 Mule sykehjem Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.03.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 831 Nye Brevik oppvekstsenter Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.03.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 381 Nord for Myrene skole Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.11.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 774 Del av Løvsjøtoppen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.10.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 775 Heistad sentrum Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.10.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 771 Vetle Mules veg Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.09.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 147 Mindre endring av 134 Eikelundområdet Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.08.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 770 Pans veg 20 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.06.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1015 Lajordet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.05.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 830 Torskeberget Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.05.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 424 Fjordgata 13-17 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.04.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 377 Østre Porsgrunn kirke og kirkegård mm Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.12.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 910 Solbakken Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.05.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 138 Lahelle sør Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.04.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 244 Fylkesveg 32 Gimlevegen Augestadvegen. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.04.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1110 Bassebo steinbrudd Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.03.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 828 Brevik med indre havn og deler av øya Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.09.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 242 Skaugensgate 13 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.06.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 376 Vestfoldbanen 12.2 dobbeltspor- med endring Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.06.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 422 Herøya Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 29.03.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1013 Haslerlia Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.01.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 829 Brevikåsen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.12.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 907 Kulåsen, del av gnr.33/bnr.2, Sandøya Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.11.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 767 Del av gnr.66/bnr.1 Grava Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.03.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 371 Down Town/Porsgrunn sentrum sør Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.03.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 143 Porsgrund Porselænsfabrik Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.02.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 769 Frankebukta, gnr.69/bnr.8 m.fl. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.01.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 243 Breidablikkbakken 28 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.11.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 374 Gråbjørnvegen 19 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.11.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 240 Rolandvegen 20 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.10.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 139 Vestregate og Kirketjernet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 239 Dr. Munks gate Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.06.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 768 Fjordgløttvegen 23 og 25 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.06.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 135 Frydentopp Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.05.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1009 Lillegården Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.03.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 366 Østre del av Bratsberg brygge Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.11.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 142 Knarrdalstrand renseanlegg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.10.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 639 Moheim industri- og forretningsområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.07.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 237 Et område ved Rolandvegen/Grenlandsgate Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.07.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1012 Olavsberget camping Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 141 Barnehage/boliger Vestsiden - Lahelle Nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 369 Østre brygge - Reynoldsparken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.05.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 765 Sørvestre del av Heistad sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.02.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 638 Nystrand barnehage Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.02.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 827 Brevik sykehjem - gnr./bnr. 82/195 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.10.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1111 E18 Vestfold grense - Langangen, omregulering Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.09.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 372 Deler av Nedre Bjørntvedt, Skolegata 10, 12, 14 og 16 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.09.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 370 St. Josephs Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.09.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 419 Gunneklevfjorden Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 420 Sone E, Herøya industripark Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 368 Del av gnr/bnr 49/1,130,191,192 m.fl. Deichmannsgate Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.05.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 763 Hagevegen 7 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.03.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 764 Åsen gnr 69/bnr 146 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.03.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 633 Ulverødåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.09.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 236 Lokalsenter på Hovenga Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.06.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 364 Bjørntvedt syd, inkl. Bruddvegen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.06.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 137 Vestsiden brygge - Lahelle nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.06.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 529 Område ved Stridsklev Ring/Malmvegen på Hovet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.06.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 367 Gamle Urædd Stadion Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.06.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 235 Nordre del av Hovenga, gnr/bnr 376/16 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.05.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 823 Korvetten, Brevik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.12.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 361 Skrukkerødkollen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.10.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 134 Eikelund området Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.10.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1108 Sagåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.09.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1008 Røtuaosen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 363 Deichmannsgt. 80 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 232 Område avgrenset av Storgata. Teknikergata, Skiensgata og Kullhusbakken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 425 Kommunedelplan for Herøya, Roligheten og Gunneklevfjorden Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 01.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 821 Jomheim Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.03.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 761 Barnehagetomt Rypevegen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.03.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 358 Midtbyen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.12.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 822 Farled i Brevikstrømmen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.12.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 820 Bjørkegata 13 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.11.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 762 Deler av Blåveiskroken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.11.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 528 Lyngvegen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.11.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 760 Friervegen, gnr.70, bnr.21 m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.11.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 234 Liane 61, del av Liane/nordre del av Hovenga Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.10.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 637 Vallermyrene leir Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.10.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 759 Heistadtangen båthavn Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.06.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 352 Flåtten supermarked og deler av Deichmannsgate Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.05.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 356 Rådhuskvartalet - Osebro Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.05.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 233 Del av Skaugen Gård (Skauensgt) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.04.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 758b Næringsområde Skjelsvik, endring Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.12.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 359 Del av Bratsberg Brygge - B15/B16 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.11.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 357 Kirkebakken 15 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.08.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 231 Område NB3 innenfor reg.plan for Liane og Nordre del av Hovenga Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1107 Halvarp Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 632 Enger Vallermyrene Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.03.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1205 Kvestadåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.02.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 757 Østvedt gård Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.12.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 756 Johnsejordet - Brønnløkka Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 634 Nyhusåsen gnr 50/ bnr 74 og 90 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1007 Røraåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 351 Del av Bratsberg bruk Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 350 Myrene næringsområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 818 Salingstrand Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.05.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 230 Område NB1og parsell av ny fv H32 m.m. innenfor reg.plan for Liane og Nordre Hovenga Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.02.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 348 Gamle brannstasjon gnr 200/bnr 1283 og Keims gård gnr 200/bnr 3000 med omkringliggende områder Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.02.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 353 Kjølnes syd Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.12.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 229 Nordre Bråten Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.11.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 755 Del av Skjelsviken gård, område B5 m.m. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.11.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1006 Vissevåg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.10.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 122 Lahelle brygge Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 227 Skauensgt. 7 gnr 200/ bnr 2118 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.05.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 631 Eidanger kirkegård Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.04.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 226 Liane 16 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.04.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 346 Bjørnlivegen 21 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.04.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 347 Kammerherreløkka Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.04.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 345 Modernisering av Vestfoldbanen, Ny bane Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.02.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 132 Toppen, Porsgrunn vest Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.02.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 130 Klyvejordet, Vestsia hageby Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.01.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 903 Siktesøya Øst Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.01.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 220 Område NB2 innenfor reg.plan for Liane og Nordre del av Hovenga Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.01.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 221 Område O1 innenfor reg.plan for Liane og Nordre del av Hovenga, Borgehaven Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.01.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 224 Kjølnesområdet Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 223 Område begrenset av Osebrogt, Storgt. Slottsbrugt. og Hovenggata (Funnemark) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.10.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 222 Område begrenset av Liane, Skauens gate og ICA, (allmennyttig formål, mv) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.10.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 630 Valler søndre Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.10.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 128 Porsgrunn Næringspark (Industri Vest del 1 og utvidet område) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.09.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 342 Gråbjørnvegen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.09.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 225 Eiendommen gnr 382/bnr 12, Liane på Hovenga(Sølen-Grønvold) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.09.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 337 Jernbanegata 23-25/Eidangergata 10-12. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.03.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 754 Skjelsviken gård gnr 60 /bnr 1 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.03.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 341 Bratsberg Bruk Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.02.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 753 Skavråker distribusjons - og logistikkpark Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.09.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1204 Bjørkedal stasjon, skoletomta Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 22.08.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 218 Del av Osebakken avgrenset av Storgata, Ligata og jernbanen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.06.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1203 Kvestad - Fosse Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 16.02.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 752 Ørstvet gård Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.01.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 217 Gartnerløkka Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.01.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1301 Setrehaugen Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 19.01.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1202 Haugtun Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 17.11.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 751 Heistadlia gnr 69/bnr 11 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.05.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 126 Numme og Handeland Gartneri, Bjørndalsjordet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.04.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 628 Presto, Prestealléen 34, Eidanger Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.03.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 906 Del av Oksøya Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.03.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 626 Asalund, trinn II Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.09.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1005 Solvika gård Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 527 Skifervegen 7 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.05.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 339 Løvenskioldsgate/Vallermyrvegen (BEHA-området) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.04.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 750 Hvalenområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.04.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 216 Storgata 180-188 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.01.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1106 Auen Øst Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.11.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 517 Hovholtskogen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.05.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1105 Ny atkomstveg fra E18 til Tvedalen industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.03.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 819 NOHA - Brevik Anlegg for behandling av organisk spesialavfall NORSK AVFALLSHANDTERING A/S Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.02.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 625 Prestealléen, del av gnr 43/bnr 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.12.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 749 Skavraker 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.10.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 215 Osebakken Vest, midtre del Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.09.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1104 Langangen Øst Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.08.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 124 Lahelle Industri, Porsgrunn. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 214 Liane gnr. 382 bnr 6 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1004 Bjønnes, Solvik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 123 Tørmogata 21-23 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 338 Omsorgsboliger i vanntårnet på St.Hansåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.03.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 213 Støperibakken 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.02.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 212 Studentboliger i Teknikergata Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.09.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 336 Området Porsgrunnsbrua - Frednesøya Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.08.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 121 Ny RV 354 Drangedalsvegen - Linaaesgates forlengelse med tilliggende arealer Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 748 Heistadtangen Nord - område C Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.03.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 120 Omsorgssenter og servicesenter på Vestsiden Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.02.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 108 Område mellom Moldhaugv., Vestheimv., Skogv., Vemmernv.og Kirkegata, Porsgrunn Vest Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.02.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 526 Fagerlia, område A Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.02.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 117 Deler av eiendommen gnr 123 / bnr 13, gnr 223/ bnr 53 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.09.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 211 Område S1 og S2 Hovenga Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.03.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 747 Heistadtangen Nord - område B Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.09.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 746 Endringav reg.plan for ny E18 Kjørholt - Heistad og videreføring av ny E18 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 209 Liane og nordre del av Hovenga Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.01.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 332 Skrukkerød gård - gnr 47/ bnr 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.01.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 745 Lundedalen/Myra Industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.10.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 115 Boligområde ved krysset Moldhaugvegen - Vestheimvegen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.10.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 905 Skolelia øst Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.07.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 815 Rønningen, Brevik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.05.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 210 Kvartalet Slottsbrugt, Hovenggt, Assuransegt. og Storgata Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.05.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 624 Asalund gnr 50/ bnr 12 m.fl. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.04.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 814 Banken m.m., Øya i Brevik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.01.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 813 Brevik sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.01.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 623 Eiendommen Annalyst, gnr 51/bnr 10, Amund Tvetens v. 10 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.12.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1201 Fylkesveg H-1 Bjørkedalsvegen fra Bjørkedal skole til Siljan Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.10.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 744 Felt VI og VIII,Skavråkåsen - Gravaområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.10.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 622 Landhjem Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.10.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 413 Herøya industripark fra Herøyakanalen til Hydro Porsgrunns industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 331 RV354 Øyekastvegen til Vabakken inkl. lavbru ved Kulltangen samt tilliggende områder Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 208 RV.36, Hovenggata , Ligata, Bygrensa med tilliggende arealer Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 812 Ny E18, Frierbru - Blekebakken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 412 Roligheten Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 811 Breviksterminalen med del av Norcem - Ørvik - E18 - NSB Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.03.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 742 Endring Skavråkåsen - Gravaområdet, felt V Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.03.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 743 Heistadtangen, gnr 68/ bnr 155 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.03.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 329 Østre Bjørntvedt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.09.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 741 Ørstvedt - Mule, arealet mellom ny og gammel E18 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.09.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 524 Marmorbruddet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.09.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 740 Felt III, Skavråkåsen - Gravaområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.09.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 114 Bjørndalen nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.05.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 904 Siktesøya Sør Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.02.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 621 Rv.36 fra Eidanger vegkryss til NSB ved Stasjonsv.,Trekanten og en del tilliggende arealer Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.02.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 523 NY E-18 på strekningen Prestealléen - Skjelsvik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.11.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 620 Deler av Nystrand, begrenset av Prestealléen, Herregårdsbekken, Eidanger kirkegård og Eidangerfjorden Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.11.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 810 Strømtangen - Englandsbrygga Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.11.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 113 Del av kvartalet Porsgata/Solumsgata/Langgata/Linaaes gate Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.09.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 739 Ny E18 med tilgrensende arealer Kjørholt - Heistad Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.05.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 738 Skjelsvikdalen - ny E18 og tilliggende arealer Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.04.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 618 Del av Moheimområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.09.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 112 Ny RV 354 Porsgrunn bru - Bygrensa Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.06.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 737 Lundeåsen 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.06.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 327 Kvartalet, begrenset av Jernbanegt., Grensegt., Eidangergt. og Sverdrupsgt. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.02.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 617 NY E18 på strekningen Prestealléen - Skjelsvik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 736 Skjelsvik - Mule Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.05.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 735 Brattåsområdet, felt VIIdel 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.04.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 111 Moldhaugen nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.04.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 616 Eidanger kirkegård, boligfelt, trafikkarealer m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.01.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 207 Kvartalet Nyorkgt., Poppelvegen, Iduns veg og Ligata Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 734 Brattåsområdet, felt VIIdel 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.09.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 326 Jønholt, del av Sentrumsringen med tilliggende veger og arealer Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.06.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 325 Areal begrenset av Bånnåsen, Stangs gate og Harald Grenskes gate, Porsgrunn øst Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.03.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 733 Brattåsområdet, felt V del 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.03.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 732 Lundejordet, gnr 67/ bnr 3 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.09.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 808 Område på og ved Brevik tidligere jernbanestasjon Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.08.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 103 Knardalstrand Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 731 Brattåsområdet, feltene VIII og IX Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.12.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 730 Brattåsområdet, felt VI Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.12.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 323 Skrukkerødtoppen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 614 Tveitanlia 1984 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.02.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 205 Kvartalet Lilleelva, Porsgrunnselva, Assuransegata og Hovenggata Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.03.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 729 Bakke, med arealet omkring Bakkevegen samt Friervegen fra E18 til Skavråker gård Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.03.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 110 Nedre Knardalstrand Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.03.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 322 Kvartal begrenset av Sverresgt., Skolegt., Olavs gt. og Aalsgt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.03.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 807 E18-parsell Heistaddalen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.03.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 321 Del av RV 36 og RV 356 begr.av Lilleelva, Håndtverksv., Hestehavna, Bjørnhullv., Sverdrupsg. og Løvenskjoldsg. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.12.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 109 Nedre Tollnes Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.11.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 728 Skavråkåsen IV Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.11.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 727 Felt Vdel 1 innenfor Brattåsområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.09.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 758a Næringsområde Skjelsvik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.05.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 726 E18 m/tilliggende områder fra Brånan til Skjelsvik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.05.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 319 Øvre Frednes Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.04.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 725 Skavråkåsen - Gravaområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.03.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 724 Feltene III og IV innenfor Brattåsområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 613 Rødsåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.08.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 612 Del av Tveitanv., Amund Tvetensv. samt byggeområde for Grenland folkehøgskole m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.01.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 806 Område langs Heksa på Åsen i Brevik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.05.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 407 Herøya og Roligheten Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.05.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 805 Sydøstre del av Setre, mellomEidangerfjorden og Setrevegen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.05.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 723 Felt II innenfor Brattåsområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.05.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 318 Fv H-2 Deichmannsgate,deler av tilstøtende veger og området fra Rønningsv. til Flåttenkrysset Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1103 Småbåthavn ved Halvarp Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.12.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 409 Arealet mellom Herøyavegen og fjellskrenten på strekningen Halvardsgt. - Nordal Griegsv. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.11.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 722 Felt I, X og XI innenfor Brattåsområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.11.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 804 Øya i Brevik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.08.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 611 Riksveg 36b - Ullinvegen og Prestealléen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.08.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 721 Brattåsområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.07.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 522 Plassen og Muleåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.07.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 521 Ørstveitlia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.07.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 520 Hovedtunet m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.07.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 204 Sandtaket og del av Breidablikkbakken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.07.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 803 Bullåsen m.m.. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.07.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 720 Heistad skole- og idrettssenter m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.03.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 519 Felt X innenfor Stridsklevområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.01.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 719 E18 fra Øvre Lunde til Brånan med g/s-underg. ved Løvsjø og deler av tilstøtende vegareal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.12.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 518 Muleåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.12.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 203 Breidablikk Terrasse Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.10.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 802 Industri- og trafikkområde m.m. ved Trosvikbukta Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.08.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 317 Porsgrunn sykehjem Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.08.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1003 Ferie- og friluftsområde på Moen, Bjønnes Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.03.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 516 Fagerlia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.11.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 610 Vallermo Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.09.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 515 Hovetområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.07.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 514 Hovholtlia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.04.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 609 Tveten søndre Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.04.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 107 Bjørndalen Industrifelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.09.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 102 Del av Bjørndalen m.m Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.09.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 105 Industriareal m.m. Vestheimvegen - Porsgrunnsvegen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.09.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 106 Langgata 5 og Smedgata 12 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.09.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 119 Endring av Storvegen 55 og 57 (industriareal m.m.og samleåre fra Vestheimvegen til Porsgrunnsvegen) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.09.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 316 Porsgrunn Lutherske sykehus Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.09.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 513 Hovholtåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.07.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 718 Parsell av E18 fra Heistad til Øvre Lunde m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.07.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 717 Skavråkåsen III Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.07.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 512 Stridsklev sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.07.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 511 VIII, IX og XVI - Stridsklevområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.11.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 510 Felt III - Stridsklevområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.08.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 509 Friområde og tomt for transformatorstasjon på Flåtten Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.07.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 608 Enger m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.05.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 104 Langgata 20 m. fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.04.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 716 Nordre Gravaåsen m.m., del av gnr 65, 66 og 67 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.01.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 508 Felt V,VI,VII og XVI - Stridsklevområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.01.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 902 Del av Håøya Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.07.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 715 Kloppjordet Skjelsvik, del av gnr 58 og 60 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.06.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 408 Klevstrand og Gunneklev Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.06.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 714 Rabben m.m., Heistad Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.06.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 607 Del av Snekkeråsen II og Tveitanlia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.03.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1102 Hjertevika Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.12.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 504 Felt II - Stridsklevområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.07.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 507 Korpelia II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.03.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 506 Felt I - Stridsklevområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.12.1971
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 505 Stridsklevområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.12.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 202 Tårnfjellet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.11.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 713 Industriareal i Lundedalen og del av samleåre Lunde - Versvik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.07.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 712 Steinurbakken med omliggende arealer Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.06.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1002 Sildevika Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.05.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1001 Brønnstadbukta Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.05.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1101 Myrhaug Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.03.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 313 Bjørntvedtplassen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.01.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 606 Øvald Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.12.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 711 Kikut, Heistad Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.12.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 801 Del av Strømtangvegen og Trosvikvegen med tilliggende areal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.10.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 201 Kjølnesområdet, skole og idrettsenter for Porsgrunn Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 312 Midlertidig adkomst til Bjørntvedt brudd Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.06.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 503 Korpelia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.05.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 502 Raskenlund II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.11.1968
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 311 Skrukkerød III Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.07.1968
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 710 Brånan, nordre del Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.08.1967
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 709 Skavråkåsen II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.08.1967
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 605 Tveten skoleområde m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.07.1967
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 708 Trollhaug Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.06.1967
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 310 Rønninglia, nordre del Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.05.1967
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 309 Vallermyrvegen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.04.1967
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 308 Rønninglia søndre del Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.02.1967
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 707 Lunde Øvre Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.12.1966
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 604 Tveitanlia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.12.1966
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 307 Området omkring Bieners veg mellom Grønlivegen og Grønlihamna Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.11.1966
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 603 Valler, gnr 44/bnr 16 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.11.1966
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 706 Skavrakåsen 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1966
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 901 Skolelia, Sandøya Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.09.1966
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 101 Reg.endring over en del av Kvernkås i Solum (Heigata m.m.) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.05.1966
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 501 Raskenlund I Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.02.1966
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 306 Vallermyrene, Eidanger Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.12.1965
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 705 Lundeåsen, areal A - F Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.08.1965
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 304 Tangenåsfeltet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.03.1965
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 305 Øvre del av Øyekastområdet og Grønli Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.03.1965
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 602 Snekkeråsen II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.1964
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 704 Søndre Gravåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.1964
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 303 Øvre Bjørntvedt, del av gnr 46 / bnr 1 og 85 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.11.1964
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 703 Lundelia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.12.1963
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 302 Skrukkerød II, arealene A, B og C Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.10.1963
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 403 Skrapeklev, areal A - H, K og L Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.03.1963
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 702 Brånan Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.08.1962
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 301 Rønninglia, areal A, B, C og D Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.10.1961
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 601 Nyhusåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1961
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 701 Skoglia, gnr 69/ bnr 27 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.12.1959