Planident Plannavn Plantype Planstatus Ikrafttredelsesdato
Vis info Vis kart 1 Bakkanefeltet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.05.1967
Vis info 10 Holtesletta forretningsområde Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 02.07.1981
Vis info Vis kart 11 Holtesletta Serviceområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.10.1990
Vis info Vis kart 12 Snurråsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.03.1983
Vis info Vis kart 13 Rustad boligfelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.11.1984
Vis info Vis kart 14 Siljan Sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.04.1985
Vis info Vis kart 15 Holtesletta Idrettsområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.06.1986
Vis info Vis kart 16 Siljan Alpin Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.10.1987
Vis info Vis kart 17 Skauen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.11.1987
Vis info Vis kart 18 Heivannsområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.12.1987
Vis info Vis kart 19 Rv.32 - Torsholt - Holtesletta Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.12.1996
Vis info Vis kart 2 Auen Hyttefelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.07.1969
Vis info Vis kart 20 Deler av Holtesletta Idrettsanlegg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.06.1997
Vis info 20070619 KOMM-PLAN 2007-2019 Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 19.06.2007
Vis info Vis kart 2015-1 Kommuneplanens arealdel for Siljan kommune Kommuneplanens arealdel Endelig vedtatt arealplan 16.06.2015
Vis info Vis kart 21 Holtesletta Sør Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.04.2001
Vis info Vis kart 22 Endring for del av Siljan Sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.01.1999
Vis info Vis kart 23 Skauen II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.12.2001
Vis info Vis kart 24 Endring for del av Siljan Sentrum II - Bofelleskapet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.11.2002
Vis info Vis kart 25 Mølleåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.2003
Vis info Vis kart 26 Crossbane Sandåa Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.11.2003
Vis info Vis kart 27 Endring for del av Siljan Sentrum II - Omsorgsboliger Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.12.2003
Vis info Vis kart 28 Bakkane Syd Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.2004
Vis info Vis kart 29 Bebyggelsesplan for eiendommen gbnr.4/23 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.04.2005
Vis info Vis kart 3 Holtesletta Øst Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.09.1972
Vis info Vis kart 30 Del av Grorud Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.2006
Vis info Vis kart 31 Øvre Torsholt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.2006
Vis info Vis kart 32 Almedalen skytebane Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.12.2010
Vis info 33 Tudal Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 34 Del av Granli Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis kart 35 Solvika Detaljregulering Planforslag
Vis info 36 Heivannet hytteområde Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info 37 Fv.702 Høisetbakkane-gs-veg Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 38 Heiveien boligområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.09.2013
Vis info Vis kart 39 Gurholtveien 1 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.03.2014
Vis info Vis kart 4 Kvisla Hyttefelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.02.1972
Vis info Vis kart 40 Omregulering Siljan Sentrum Områderegulering Planforslag
Vis info Vis kart 41 Fv.32 Holtesletta-Heivannet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.05.2015
Vis info Vis kart 42 Detaljert reguleringsplan for del av gbnr.17/9 Siljan sentrum Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.12.2015
Vis info Vis kart 43 Del av gbnr.17/8 m.fl. - Heiveien III Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 44 Barnehage Siljan sentrum - gbnr.17/267 m.fl Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis kart 5 Thorshaug boligfelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.03.1976
Vis info Vis kart 6 Del av Holteskog Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.04.1976
Vis info Vis kart 7 Vanebu Hyttefelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.07.1979
Vis info Vis kart 8 Øverbøåsen trygdeboliger Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.07.1979
Vis info Vis kart 9 Holtesletta Industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.1981