Planident Plannavn Plantype Planstatus Ikrafttredelsesdato
Vis info Vis kart 081401 KOMMUNEPLANENS AREALDEL Kommuneplanens arealdel Endelig vedtatt arealplan
Vis info 100 Sandviklandet Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 25.06.1992
Vis info Vis kart 101 Rakkestadstranda Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.10.1992
Vis info Vis kart 102 Tangen - Strandbakken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.03.1992
Vis info 103 Nustad omregulering Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 04.02.1992
Vis info Vis kart 104 Rafnes Tråk Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.06.1992
Vis info Vis kart 105 Myra Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.10.1992
Vis info Vis kart 106 Olav Kyrresvei 22 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.12.1992
Vis info Vis kart 107 Sundbytoppen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.02.1993
Vis info Vis kart 109 Eik - Korsalen Felt C Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.05.1993
Vis info Vis kart 11 Uksodden Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.11.1966
Vis info Vis kart 110 Kjønnøya Indre Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.10.1993
Vis info Vis kart 112 Langesund trafikk og fiskerihavn Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.02.1996
Vis info Vis kart 115 Ishusvn-Omborgsnes Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.08.1996
Vis info Vis kart 118 Omregulering del av Eik - Korsalen Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.12.1996
Vis info Vis kart 119 Stathelle Servicesenter Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.09.1997
Vis info Vis kart 12 Bunesåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.07.1968
Vis info Vis kart 120 Stranda Eldre reguleringsplan Opphevet 20.08.1998
Vis info Vis kart 121 Rønningen (del av) og del av Tveten Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.1997
Vis info Vis kart 123 Eik Asvall ost omregulering Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.1997
Vis info Vis kart 127 Omreg Cocheplassen småbåthavn Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.12.1998
Vis info Vis kart 128 Meikjerr ved E-18 Vest for Feset Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.12.1998
Vis info 129 Halen Stoa syd Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 22.06.1999
Vis info 133 Storg. 6 med flere Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Utgått/erstattet 09.03.2000
Vis info Vis kart 134 Lille Høen Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Opphevet 22.06.2000
Vis info Vis kart 135 Del av Sjeseveistykket Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.2000
Vis info Vis kart 136 Omregulering Rønningen industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.2000
Vis info 137 Storgata, Clarksgate, Vaterlandsgate Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 26.10.2000
Vis info Vis kart 139 Bredsand Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.10.2000
Vis info Vis kart 14 Skråfjella Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.02.1970
Vis info Vis kart 141 Eik-Asvall Atriumsfeltet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.02.2001
Vis info Vis kart 142 Krogshavn-Nustad omsorgsboliger Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.02.2001
Vis info Vis kart 143 Skjerkøya Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.2002
Vis info Vis kart 145 Omregulering del av Rafnesåsen Ringveien omregulering Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.04.2001
Vis info Vis kart 146 Ivarsand Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.10.2001
Vis info Vis kart 147 Ødegårdens verk - kryssutbedring Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.04.2002
Vis info Vis kart 149 Grasmyr nord Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.10.2002
Vis info Vis kart 150 Nustad øst Eldre reguleringsplan Opphevet 24.10.2002
Vis info Vis kart 152 Eik-Sundby Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.2003
Vis info Vis kart 153 Kjørstad golfbane Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.2003
Vis info Vis kart 154 Nustad-Krogshavn eldresenter Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.2003
Vis info Vis kart 157 Valsrød Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.12.2003
Vis info Vis kart 158 Rakkestad Østre - bolig Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.2004
Vis info 159 Del av Hydrostranda nord omregulering Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 22.04.2004
Vis info 160 Langesundsundet Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 17.06.2004
Vis info Vis kart 161 Gang- og sykkelveg. Stokke - Bamble krk. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.04.2003
Vis info Vis kart 162 Trosby-Kjøya Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.09.2004
Vis info Vis kart 163 Thostruphaven Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.05.2004
Vis info Vis kart 164 Del av Skrafjella omregulering Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.10.2004
Vis info Vis kart 165 Ny adkomst Langesund barneskole Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.10.2004
Vis info Vis kart 166 Tegdal Øst Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.04.2005
Vis info Vis kart 167 del av Findalsområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.08.2005
Vis info Vis kart 168 RV353 Rugtvedt-Surtebogen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.09.2005
Vis info Vis kart 169 Kjønnøya Indre omregulering Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.01.2006
Vis info Vis kart 170 Farled Brevikstrømmen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.04.2006
Vis info Vis kart 171 gartneritomta Brevikstrand Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.01.2006
Vis info Vis kart 172 del av Feset Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.2005
Vis info Vis kart 173 Melbystranda-Myråsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.12.2006
Vis info Vis kart 174 Tveten Øde - Sildebukta Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.05.2007
Vis info Vis kart 175 Rakkestadstranda Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.05.2007
Vis info Vis kart 178 Stathelle Brohodet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.11.2007
Vis info Vis kart 180 Rønholt skole Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.06.2007
Vis info Vis kart 181 E18 Rønholt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.12.2007
Vis info Vis kart 182 Skjerkebukta Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.02.2008
Vis info Vis kart 183 Stranda Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.10.2008
Vis info Vis kart 184 E18-Åby Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.04.2008
Vis info Vis kart 185 Kjørstad Østre Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.10.2008
Vis info Vis kart 186 Grasmyr Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.10.2008
Vis info Vis kart 187 Herum husklynge Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.11.2008
Vis info Vis kart 188 Tangvall - Langbakke Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.02.2009
Vis info Vis kart 189 Reguleringsplan for Fagerheim Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.05.2009
Vis info Vis kart 19 Rafnesåsen - Rafneskåsa Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.12.1974
Vis info 190 Grasmyr Detaljregulering Utgått/erstattet 07.05.2009
Vis info Vis kart 191 Rugtvedt næringsområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.2009
Vis info Vis kart 192 Findal-Hafreager Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.2009
Vis info Vis kart 194 DEL AV STATHELLE-BROHODET OMRÅDET-REGULERING PÅ BAKKEN Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.05.2010
Vis info Vis kart 195 Cocheplassen bh Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.02.2011
Vis info Vis kart 196 Lille Høen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.09.2010
Vis info Vis kart 197 Gnr. 85 bnr. 152, 181, 200 og 231 i Sekkekilen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.09.2010
Vis info Vis kart 198 Krabberød gård boligområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.05.2012
Vis info Vis kart 199 Stathellevn. 201 Natotomta Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.02.2011
Vis info Vis kart 20 Salen-Hydal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.01.1975
Vis info Vis kart 200 Del av Nustad Barnehagen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.06.2011
Vis info Vis kart 201 Reguleringsplan for Fagerheim Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.12.2010
Vis info Vis kart 202 Findal Gård Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.05.2011
Vis info Vis kart 203 Reguleringsplan for Aastad Nord Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.09.2011
Vis info Vis kart 204 Trosby-Kjøya tomt 24 og 26 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.11.2011
Vis info Vis kart 205 Rugtvedt industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.11.2011
Vis info Vis kart 206 Ørvikveien 34 mfl. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.11.2011
Vis info Vis kart 207 Hydrostranda Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.09.2012
Vis info Vis kart 208 Omregulering del av Ivarsand-Daumannsbukta-Iris Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 10.05.2012
Vis info Vis kart 209 Gnr32 bnr21,13 og 23 Fagerheim Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.03.2016
Vis info Vis kart 21 Sjeseveistykket Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.01.1975
Vis info Vis kart 210 Reguleringsplan for Nordre Rogn. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.06.2012
Vis info Vis kart 211 Tuftesvingen-Findal B20-B21 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.06.2012
Vis info Vis kart 212 Omregulering - del av plan Sundbuflata boligfelt Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.06.2012
Vis info Vis kart 213 Vallekjær gbnr. 80/5,6,11 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.05.2013
Vis info Vis kart 214 Sandvika Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.10.2014
Vis info Vis kart 215 Skytebane Stillinga Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.06.2014
Vis info Vis kart 216 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FINMARKSTRAND Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.03.2014
Vis info Vis kart 217 Reguleringsplan for del av Åstadheia, Brevikstrandkilen Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 04.04.2013
Vis info Vis kart 218 Langesund sentrum Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.04.2013
Vis info Vis kart 219 Findal B11-B15 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.11.2012
Vis info Vis kart 22 Sundby Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.03.1975
Vis info Vis kart 220 Nustad øst Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.04.2013
Vis info Vis kart 221 Områderegulering Rugtvedt - Roverud Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 19.12.2013
Vis info Vis kart 222 Detalj- og områdeplan for Asdalstrand industriomåde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.09.2013
Vis info Vis kart 224 Meikjær v/E18 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.09.2015
Vis info Vis kart 225 del av gbnr 87/2 Langholmen v/Østre Bukta Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.02.2015
Vis info Vis kart 226 Del av Brotorvet - bussholdeplass, torg m.m. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.11.2012
Vis info Vis kart 227 Eikvika - Valle Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.06.2012
Vis info Vis kart 228 E18 Rugtvedt-Dørdal Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.04.2013
Vis info Vis kart 229 Hydalsveien 11 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.04.2013
Vis info Vis kart 23 Rafnes-Tråk Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.05.1975
Vis info Vis kart 230 Områdeplan for del av Tveten, gbnr 79/2 Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 12.02.2015
Vis info Vis kart 231 Omreg del av Myra Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 232 Hydrostranda adkomstveg Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.09.2014
Vis info Vis kart 236 Prestvika og Vallestrand Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.06.2014
Vis info Vis kart 237 Prestvika, gnr.80 bnr.7 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.03.2017
Vis info Vis kart 240 Stoa-Nato Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 04.04.2013
Vis info Vis kart 241 Sekkekilen Boliger Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.09.2016
Vis info Vis kart 242 Del av Brotorvet - Gangveien m.m. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.06.2014
Vis info Vis kart 243 Sandvikalandet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.09.2016
Vis info Vis kart 244 del av gnr.4 bnr.224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.09.2015
Vis info Vis kart 247 Smitetangen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.06.2014
Vis info Vis kart 248 Lenes Ås Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.06.2015
Vis info Vis kart 249 Eik gravlund Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.12.2014
Vis info Vis kart 252 Sundby-Gjømle Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 253 Dammuren Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis kart 255 E18 Porsgrunn - Rugtvedt Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 10.09.2015
Vis info Vis kart 256 Eikvika Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.02.2015
Vis info Vis kart 257 Kommuneplanens arealdel Bamble kommune Kommuneplanens arealdel Endelig vedtatt arealplan 18.06.2015
Vis info 26 Hydrostranda Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 26.01.1976
Vis info Vis kart 263 Innseiling Grenland, Gamle Langesund Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.02.2016
Vis info Vis kart 264 Reguleringsendring av gjeldende plan - Eik Asvall Øst Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.09.2015
Vis info Vis kart 265 Omregulering for en del av eksisterende plan for Hafsund gnr. 85, bnr 3 m.fl. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.02.2016
Vis info Vis kart 266 Omregulering del av Rakkestadstranda/Smørviktangen Gnr 90 Bnr 40 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.09.2016
Vis info Vis kart 267 Veianlegg Isnes og Nedre Vallekjær Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.09.2015
Vis info Vis kart 269 Tubukta-Hafsund Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.11.2015
Vis info Vis kart 27 Kjellestad vest Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.02.1976
Vis info Vis kart 270 Utvidelse av reservedøgnhvileplass Langrønningen i Bamble kommune Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.12.2015
Vis info Vis kart 271 del av Linnaasgate Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.03.2017
Vis info Vis kart 272 Gbnr. 4/83-4/216 m.fl. (Coop Herre) Detaljregulering Opphevet 05.11.2015
Vis info Vis kart 273 Rønningåsen pukkverk Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.09.2016
Vis info Vis kart 274 del av eiendommen gbnr. 38/1 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2016
Vis info Vis kart 275 Områderegulering Grasmyr Områderegulering Planforslag
Vis info Vis kart 276 Omregulering del av Kverndalen Croftholmsundet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.02.2017
Vis info Vis kart 277 Kjørstad Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis kart 278 Brotorvet Øst Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis kart 28 Aas-Gjomle Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.07.1976
Vis info Vis kart 280 Omregulering av del av Eik-Korsalen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.05.2016
Vis info Vis kart 281 LIlletorget Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.12.2016
Vis info Vis kart 282 Kullevikskotta gbnr 83/55 Breisand Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.09.2016
Vis info Vis kart 284 Reguleringsplan for del av Grasmyr 26/100 m.fl Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2016
Vis info Vis kart 285 del av bgnr 27/2 på Eik/Sundby Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.05.2018
Vis info 286 Gbnr. 72/61-63, Feset Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 287 DETALJREGULERING FOR DELER AV ROGNSTRANDA MED CAMPINGPLASS OG GEOPARK Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 289 Detaljregulering for Dampskipskaia i Langesund Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.06.2017
Vis info Vis kart 29 Eik Asvall Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.12.1976
Vis info Vis kart 290 Reguleringsplan for Smietangen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.09.2017
Vis info Vis kart 291 del av trosby-Kjøya Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.02.2018
Vis info Vis kart 292 Nesjarveien 3 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.09.2018
Vis info Vis kart 293 Strandsletta Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.02.2018
Vis info Vis kart 294 E18 Kjørholt-Rugtvedt Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.03.2017
Vis info Vis kart 298 del av Rugtvedt-Roverud Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 299 Reguleringsplan for del av Finmark Østre - Kasteheia Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis kart 300 Mindre endring del av Rugtvedt næringsområde Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 302 Stokkevannsveien 19 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.09.2017
Vis info Vis kart 303 Reguleringsendring for del av gnr. 32, bnr.1 og 12 på Fagerheim Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.05.2018
Vis info Vis kart 304 Bunestoppen Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 305 Nustadbakken Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 308 Områderegulering Langrønningen Næringsområde Områderegulering Planforslag
Vis info Vis kart 309 Rådhusplassen Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 31 Utsikten Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.01.1978
Vis info Vis kart 310 Reguleringsplan for E18 Rugtvedt - Dørdal, R01 Rugtvedt Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.03.2018
Vis info Vis kart 311 Reguleringsendring for E18 Rugtvedt - Dørdal - R02 Hegna Bru Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.09.2017
Vis info Vis kart 312 Reguleringsendring for E18 Rugtvedt - Dørdal - R03 Hydal bru Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.09.2017
Vis info Vis kart 313 Reguleringsendring for E18 Rugtvedt - Dørdal - R04 Vinterdal Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.09.2017
Vis info Vis kart 314 Reguleringsendring for E18 Rugtvedt - Dørdal - R05 Mørkekjerr bru - Stemmen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.09.2017
Vis info Vis kart 315 Reguleringsendring for E18 Rugtvedt - Dørdal - R06 Svartholdt bru Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.09.2017
Vis info Vis kart 316 Reguleringsendring for E18 Rugtvedt-Dørdal - R07 Rønholdt Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.09.2017
Vis info Vis kart 317 Reguleringsendring for E18 Rugtvedt-Dørdal - R08 Vardås Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.09.2017
Vis info Vis kart 318 Reguleringsendring for E18 Rugtvedt-Dørdal - R09 Langrønningen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.09.2017
Vis info Vis kart 319 del av gbnr 42/4, Vinje Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 32 Nustad nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.04.1978
Vis info Vis kart 320 E18 Langangen_Rugtvedt, Ny Grenlandsbru Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis kart 321 Fossing Bruk Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 322 Kommunedelplan E18 Dørdal - Grimstad Kommunedelplan Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 323 Gbnr. 4/83-4/216 m.fl. (Coop Herre) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.05.2018
Vis info Vis kart 324 Bjerkenetunet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.09.2018
Vis info Vis kart 325 Reguleringsplan for del av Fløyås Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 329 Ekelivegen 11-12 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 330 Brotorvet vest Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis kart 331 del av eiendommern 85/3, Rødlandet -Sjøterrassen Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 332 Ny plan ytre byområde syd-vest for Langesund Områderegulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 335 Områderegulering Frier Vest Områderegulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 336 Fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 337 Eikvika gbnr 83/176 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 338 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FINMARKSTRAND Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 34 Stoa Eldre reguleringsplan Opphevet 16.05.1978
Vis info Vis kart 340 Hydrostranda Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 341 Th. J. Thorsens Gate 10 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 343 Møllebukta Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 36 Skråfjella borettslag Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.12.1978
Vis info Vis kart 37 Fesetområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.09.1981
Vis info Vis kart 38 Grasmyr nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.01.1979
Vis info Vis kart 39 Sjeseveistykket-Barfodskogen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.04.1980
Vis info Vis kart 4 Bratten Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.01.1956
Vis info Vis kart 42 Hydal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.04.1980
Vis info Vis kart 45 Del av Sandviklandet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.07.1981
Vis info Vis kart 47 Nystein, gnr.102, bnr.3 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.09.1981
Vis info Vis kart 48 Cocheplassen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.09.1981
Vis info Vis kart 55 Nustad Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.04.1985
Vis info Vis kart 57 Aas Gjomle ost Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.04.1986
Vis info Vis kart 59 Eik-Asvall øst Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.04.1986
Vis info Vis kart 60 Røskleiva gravlund Eldre reguleringsplan Opphevet 09.05.1986
Vis info Vis kart 65 Sundbylia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.12.1986
Vis info Vis kart 67a Kverndalen Småbåthavn Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.11.1995
Vis info Vis kart 67b Omregulering Kverndalen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.12.1986
Vis info Vis kart 69 Revåsen boligfelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.03.1987
Vis info Vis kart 73 Rognsåsen m Mollkleiv Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.03.1987
Vis info Vis kart 74 Tegdal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.01.1996
Vis info Vis kart 75 Stangodden Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.05.1987
Vis info Vis kart 77 Krabberød syd Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.12.1987
Vis info Vis kart 80 Sundbyflata Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.12.1988
Vis info Vis kart 81 Ringveien del av Rafnesåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.12.1988
Vis info Vis kart 82 Del av Kjellestad vest Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.12.1988
Vis info Vis kart 85 Fjellstad camping Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.04.1989
Vis info Vis kart 86 Isnes Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.08.1989
Vis info Vis kart 90 Slippen Langesund Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.11.1990
Vis info Vis kart 94 Eik - Asvall utvidet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.05.1990
Vis info Vis kart 95 Grundsund Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.04.1991
Vis info Vis kart 97 Vardeheia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.10.1991
Vis info Vis kart 98 Trolldalen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.02.1992
Vis info Vis kart 99 E18-Nye Brevik Bro Rugtvedt Frierstrømmen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.06.1991