WebInnsyn brukerveiledning

Link til løsningen

Når løsningen starter, sjekkes det om klienten kan vise SVG. Hvis klienten støtter SVG, så blir dette benyttet til å vise kart. Hvis ikke, så benyttes bildefiler (PNG) for kartvisning.

For at denne automatiske kontrollen skal fungere, er det viktig at løsningen startes med riktig URL. Hvis f.eks. "vwr=asv" er med i URLen, vil dette overstyre den automatiske kontrollen.

Riktig link til denne løsningen skal være:

https://www.grenlandskart.no/webinnsyn

Eventuelt:

https://www.grenlandskart.no/webinnsyn?layout=porsgrunn
https://www.grenlandskart.no/webinnsyn?layout=bamble
https://www.grenlandskart.no/webinnsyn?layout=siljan
https://www.grenlandskart.no/webinnsyn?layout=skien

URL-parametere

For å starte løsningen på en eiendom i kommune nummer 123, gårdsnummer 1, bruksnummer 2, bruk følgende: https://www.grenlandskart.no/webinnsyn?knr=123&g=1&b=2&f=0&s=0.

For å starte eiendommen på et bygg med bygningsnummer 456 i kommune nummer 789, bruk følgende: https://www.grenlandskart.no/webinnsyn?knr=789&bygningsnr=456.

For å starte løsningen på en gitt koordinat og målestokk: https://www.grenlandskart.no/webinnsyn?east=565288&north=6665993&scale=100000.

For å starte løsningen med en gitt karttype, bruk map-parameteren med en av følgende verdier:

 • situasjonskart
 • gratonekart
 • flyfoto
 • eiendomskart
 • delesakskart_skien
 • adressekart
 • landbruk
 • reguleringsplaner
 • kommunedelplaner
 • kommuneplanensarealdel
 • bakgrunnskartarealplan
 • kommuneplanbyggegrensetilsjo
 • reguleringsplanerunderarbeid
 • kommunaleavgifter
 • skolekrets
 • skiloype
 • vannogavlop
 • geoparkadm
 • historiskbygningsarkiv
 • skientemakart1kommuneplanen
 • skientemakart2kommuneplanen
 • skientemakart3kommuneplanen
 • skientemakart5kommuneplanen
 • skientemakart6kommuneplanen
 • temalagsamfunssikkerhet
 • temalagmiljo
 • temalagkulturminner
 • temalagfriluftsliv
 • temalaglandbruk
 • allelagskruddav

Eksempel: https://www.grenlandskart.no/webinnsyn?map=allelagskruddav.

For å starte løsningen uten søkefunksjoner: https://www.grenlandskart.no/webinnsyn?leftframewidth=0&bottomframesetheight=0

For å starte løsningen med kun kart: https://www.grenlandskart.no/webinnsyn?leftframewidth=0&bottomframesetheight=0&toolbarframeheight=0&hidenavframes=true

For å starte løsningen i plandialog-modus: https://www.grenlandskart.no/webinnsyn?mode=plandialog


Til toppen av siden Valid XHTML 1.0!